niedziela, 28 listopada 2021

Udaremniono próbę transferu przedmiotu niedozwolonego

Podczas kontroli korespondencji adresowanej do jednego z osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w siedleckiej jednostce penitencjarnej, funkcjonariusze ujawnili przedmiot niedozwolony – list nasączony niedozwoloną substancją.

Dzięki czujności i doświadczeniu funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Siedlcach, ponownie został udaremniony transfer przedmiotu niedozwolonego, który mógł stać się źródłem sytuacji godzących w bezpieczeństwo jednostki penitencjarnej. W toku czynności profilaktycznych ustalono, że w jednej z przesyłek kierowanych do jednostki penitencjarnej mogą znajdować się substancje odurzające. Pozyskana informacja znalazła potwierdzenie w rzeczywistości. W korespondencji listowej – do tego poleconej, priorytetowej – ujawniono papeterię nasączoną niedozwoloną substancją. Niebezpieczna dla zdrowia substancja była skrzętnie ukryta w kartce listu znajdującego się w kopercie. Znaleziony materiał zabezpieczono i przekazano funkcjonariuszom Policji.

Dzięki sumiennej i profesjonalnej pracy funkcjonariuszy, udało się zapobiec przedostaniu się na teren jednostki przedmiotu niedozwolonego. To praca, która gwarantuje utrzymanie optymalnego poziomu bezpieczeństwa zakładzie karnym. Skuteczne uniemożliwianie transferu przedmiotów niedozwolonych na teren jednostek penitencjarnych, w tym substancji odurzających, jest możliwe dzięki systematycznym szkoleniom funkcjonariuszy Służby Więziennej z zakresu przeciwdziałania przenikaniu przedmiotów niedozwolonych.

Opracowanie: szer. Grabowska Monika
Zdjęcia: szer. Grabowska Monika
Zdjęcie główne: Wirtualne Mazowsze 24


Zobacz również