Uroczystość otwarcia Placówki Straży Granicznej w Radomiu

W środę 24 listopada miała miejsce uroczystość otwarcia nowej Placówki Straży Granicznej w Radomiu. W wydarzeniu udział wzięli Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Bartosz Grodecki, Zastępca Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska oraz przedstawiciele władz samorządowych i mundurowych regionu, a także Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”. Gospodarzem uroczystości był Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Robert Bagan.

Wydarzenie uświetniła Kompania Reprezentacyjna Straży Granicznej, natomiast oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza, która podczas ceremonii wykonała pieśń pt.: „Na straży granic”.

Nowa placówka Straży Granicznej znajduje się na terenie portu lotniczego Warszawa-Radom, którego otwarcie planowane jest wiosną 2023 roku. Jest to siódma placówka Nadwiślańskiego Oddziału SG, a jej zakres terytorialny obejmuje osiem południowych powiatów woj. mazowieckiego. To blisko 20% powierzchni województwa mazowieckiego (pow.: białobrzeski, przysuski, grójecki, radomski, zwoleński, kozienicki, lipski i szydłowiecki).

W początkowym etapie funkcjonowania, zadania Placówki Straży Granicznej w Radomiu ukierunkowane będą przede wszystkim na działania w terenie – w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz przestępczości z udziałem cudzoziemców. Docelowo zaś, po uruchomieniu lotniczego przejścia granicznego i Portu Lotniczego Warszawa-Radom, funkcjonariusze z PSG w Radomiu będą również realizować zadania związane z kontrolą ruchu granicznego w międzynarodowym porcie lotniczym, a także z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w przejściu granicznym.

Na co dzień funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Radomiu odpowiedzialni są za działania kontrolno-weryfikacyjne na terenie ośmiu powiatów woj. mazowieckiego: białobrzeski, przysuski, grójecki, radomski, zwoleński, kozienicki, lipski i szydłowiecki, w szczególności w zakresie kontroli legalności pobytu, kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzeniem działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzeniem wykonywania pracy cudzoziemcom.

Poza zadaniami kontrolnymi, radomscy funkcjonariusze współpracując z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim przeprowadzają wywiady środowiskowe, jak również zapewniają cudzoziemcom szereg porad w zakresie ustalenia stanu prawnego i faktycznego ich pobytu oraz warunków jakie należy spełnić przy przekraczaniu granic Rzeczypospolitej Polskiej. Organizują konsultacje wizowe, przyjmują od cudzoziemców wnioski o ochronę międzynarodową oraz badają przesłanki do uzyskania przez cudzoziemców zgody na pobyt tolerowany lub na pobyt ze względów humanitarnych.

Pierwszym Komendantem Placówki SG w Radomiu została mjr SG Dorota Frąk.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.