Uroczystość przekazania samochodów ratowniczo – gaśniczych dla KP PSP Maków Mazowiecki oraz OSP Chodkowo Załogi

21 lipca na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim odbyła się uroczystość przekazania naszej Komendzie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN oraz samochodu marki Scania dla jednostki OSP Chodkowo Załogi gm. Płoniawy – Bramura.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomaszowi Cybul. Następnie podniesiono flagę państwową na maszt oraz odegrano hymn narodowy. Komendant Powiatowy PSP w Makowie Mazowieckim mł. bryg. Cezary Pałubiński przywitał wszystkich uczestników.

Głównym punktem dzisiejszych obchodów było uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych przez Pana Henryka Kowalczyka – Ministra – Członka Rady Ministrów, st. bryg. Tomasza Cybul – Zastępcę Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Pani Kamili Mokrzyckiej – Zastępcę Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie. Akty przekazania odebrali mł. bryg. Cezary Pałubiński – Komendant Powiatowy PSP w Makowie Mazowieckim oraz dh Stanisław Gadomski – Prezes OSP Chodkowo Załogi. Poświęcenia nowych pojazdów dokonał Ks. Stanisław Dziekan – kapelan powiatowy strażaków.

Po przekazaniu samochodów Komendant Powiatowy PSP w Makowie Mazowieckim mł. bryg. Cezary Pałubiński wraz z Zastępcą Komendanta Powiatowego PSP w Makowie Mazowieckim st. bryg. Cezarym Pichałą wręczyli okolicznościowe grawertony osobom zaangażowanym w pozyskanie samochodu pożarniczego, Panu Henrykowi Kowalczykowi oraz st. bryg. Tomaszowi Cybul.

Pan Minister Henryk Kowalczyk w swoim wystąpieniu wspomniał o samochodach i sprzęcie jaki jest przekazywany co roku strażakom i strażakom ochotnikom i podziękował im za ich ciężką służbę. W sposób szczególny zwrócił się do strażaków z OSP Chodkowo Załogi: „ Życzę aby Wasza jednostka dołączyła do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. (…) Proszę potraktować ten samochód jako dowód Waszego ogromnego zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności, na rzecz zabezpieczenia bezpieczeństwa Waszych mieszkańców. Życzę aby ten sprzęt dobrze służył, był dla Was bezpieczny ale przede wszystkim żeby niósł poczucie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom gminy Płoniawy – Bramura ale również całemu powiatowi makowskiemu”.

Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasz Cybul podkreślił profesjonalność Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, która do wykonywania swoich zadań potrzebuje nowoczesnego i niezawodnego sprzętu. „Chciałbym Wam przekazać życzenia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego nadbryg. Jarosława Piotrowksiego. Drodzy Strażacy, drodzy Druhowie zdrowia, szczęścia, bo zdrowie jest najważniejsze w naszej profesji ale przede wszystkim wytrwałości w służbie. Służba w Straży Pożarnej nie jest łatwą służbą, jest wymagająca, coraz więcej szkoleń i nauki przed nami. Druhom chciałbym podziękować za gotowość w powiatach i jednostkach, bo dzięki tej gotowości, My jako Państwowa Straż Pożarna możemy pomagać i realizować nasze zadania poza granicami Państwa” podkreślił na zakończenie Komendant.
Zaproszeni goście, gratulowali jednostce zakupu nowego samochodu oraz podkreślali profesjonalizm i ciągłą gotowość strażaków do niesienia pomocy na terenie gminy i powiatu.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, w tym m.in. Pan Henryk Kowalczyk, Minister – Członek Rady Minsitrów, Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasz Cybul, Pan Marcin Grabowski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Radny Sejmiku Mazowieckiego, Pani Kamila Mokrzycka Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie, Pan Zbigniew Deptuła – Starosta Makowski i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Makowie Mazowieckim, Pan Dariusz Wierzbicki – Wicestarosta Makowski, Ks. Stanisław Dziekan – Kapelan makowskich strażaków, Pani Barbara Cychowska – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Makowie Mazowieckim, Pan Tadeusz Ciak – Burmistrz miasta Maków Mazowiecki, Pan Jakub Dudek Wójt gminy Płoniawy – Bramura, nadkom. Marcin Czyżewski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Mazowieckim, Pan Tomasz Baranowski – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk, Pan Hubert Pawelec – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrołęka, Pan Szymon Kępczyński – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Parciaki.

Samochód na podwoziu MAN został zabudowany przez firmę MOTO-TRUCK Sp. z o.o. w Kielcach. Przetarg był realizowany przez Świętokrzyską Komendę Wojewódzką PSP w ramach Projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap V” realizowanego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego. Nowy samochód posiada pełne wyposażenie m.in. armatura i sprzęt wodno-pianowy, aparaty ochrony układu oddechowego Dräger, ciężki zestaw ratownictwa technicznego Lukas, sprzęt burzący, pilarki, zestaw ratownictwa medycznego, agregat prądotwórczy i zastąpi w podziale bojowym przekazany samochód na podwoziu SCANIA.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Bartosz Kołodziejski

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.