Usiłowali wylecieć z Polski na sfałszowanych dokumentach

Podczas minionych świąt funkcjonariusze kontroli ruchu granicznego z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie odnotowali dwa przypadki posłużenia się przez podróżnych sfałszowanymi dokumentami. Wszystkie zakończyły się postawieniem zarzutów karnych, zobowiązaniem do opuszczenia Polski, a w jednym przypadku skierowaniem wniosku do sądu o umieszczenie w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Do pierwszego z ujawnionych zdarzeń doszło w niedzielę (17 kwietnia 2022 roku) przed odlotem samolotu do Stambułu. Do kontroli paszportowej zgłosiła się kobieta przedstawiając oryginalny uzbecki paszport, w którym znajdował się grecki tytuł pobytowy. Niestety, po wstępnej analizie dokumentu funkcjonariusz stwierdził, że pobyt grecki w postaci wklejki został podrobiony na wzór oryginalnego o czym świadczyło kilka zabezpieczeń wykonanych niewłaściwą techniką. Jak ustalono, obywatelka Uzbekistanu wjechała na terytorium strefy Schengen przez jedno z hiszpańskich przejść granicznych, co potwierdzał stempel wjazdowy widniejący obok wklejki pobytowej.

W związku z usiłowaniem przekroczenia granicy państwowej wbrew obowiązującym przepisom, podstępem, wykorzystując w tym celu sfałszowany dokument, kobieta została zatrzymana. Cudzoziemce przedstawiono zarzuty z art. 264 § 2 kk. oraz art. 270 § 1 kk. Następnie została przesłuchana w charakterze podejrzanej. Nie przyznała się do zarzutów i odmówiła składania wyjaśnień. Wobec niej komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie wydał decyzję o zobowiązaniu do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen na okres 3 lat oraz terminem dobrowolnego powrotu wynoszącym 30 dni. Po zakończonych czynnościach służbowych kobieta opuściła pomieszczenia służbowe placówki.

Kolejne zdarzenie, tym razem z udziałem obywatela Albanii, miało miejsce (18 kwietnia 2022 roku) podczas odprawy pasażerów na lot do Toronto. Mężczyzna podczas kontroli paszportowej okazał komplet podrobionych na wzór oryginalnych rumuńskich dokumentów tj.: paszport, dowód osobisty i prawo jazdy. Mężczyznę zatrzymano, a następnie przesłuchano w charakterze podejrzanego. Wszczęto postępowanie przygotowawcze w sprawie usiłowania przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom przy wykorzystaniu sfałszowanych dokumentów. Cudzoziemiec przyznał się do zarzucanych czynów. Wydano mu decyzję zobowiązującą do powrotu. Ponadto w dniu dzisiejszym zostanie skierowany wniosek do sądu o umieszczenie obywatela Albanii w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Na razie mężczyzna pozostaje pod nadzorem funkcjonariuszy Straży Granicznej w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych przy PSG w Warszawie.

Od początku roku funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa – Okęcie udaremnili łącznie – zarówno na kierunku wjazdowym jak i wyjazdowym – 55 przypadków usiłowania przekroczenia granicy państwowej na podstawie sfałszowanych dokumentów.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.