piątek, 14 maja 2021

Warszawa: Kościół św. Ducha

W Warszawie przy ul. Długiej znajduje się kościół Ojców Paulinów pod wezwaniem św. Ducha. To z niego wyrusza co roku Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę.

Już w XIV wieku w miejscu obecnej świątyni ojców paulinów stał drewniany kościółek oraz szpital Świętego Ducha. W czasie potopu szwedzkiego obie budowle zostały zniszczone, a ruiny wraz z ziemiami król Jan Kazimierz w 1662 roku przekazał paulinom jako wyraz wdzięczności za obronę Jasnej Góry.

Budowla została zbudowana w latach 1707-1717 według projektu Józefa Pioli i Józefa Bellottiego. Świątynię konsekrował biskup Jan Joachim Tarło 14 sierpnia 1729 roku.

Gdy Polska dostała się w niewolę zaborców, ojcowie paulini zostali zmuszeni do przeprowadzenia w swym klasztorze szeregu zmian. Najpierw budynek zajęło wojsko, w 1807 r. utworzono magazyn i koszary. Kilkanaście lat później, w 1819 r., klasztor został skasowany. W późniejszym czasie w tym miejscu powstało Seminarium Duchowne, które przekształcono w Akademię Teologiczną.

Walki Powstania Warszawskiego w 1944 roku przyniosły świątyni niemal całkowitą zagładę. Po wojnie, w 1950 roku, ojcowie paulini powrócili do dawnego klasztoru i kościoła, przystępując natychmiast do odbudowy budynków.

W 1711 r. po raz pierwszy członkowie Bractwa Pięciorańskiego, działającego przy kościele, wyruszyli na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Tradycja pielgrzymek z kościoła paulińskiego trwa aż do dzisiaj.

Msze Święte w niedziele i Święta: Godz. 7:00; 9:30; 11:00; 12:30; 18:00; 20:30 (po Mszy św. Apel Jasnogórski)
Dni powszednie: 7:00; 8:00; 17:00 (po Mszy św. Apel Jasnogórski)


Nasi partnerzy