niedziela, 24 października 2021

Warszawa: Kościół Wszystkich Świętych

Kościół pw. Wszystkich Świętych to świątynia szczególna poprzez swoją historię, ściśle związaną z dziejami dwóch narodów – polskiego i żydowskiego. Tragiczne ale zarazem piękne karty, zapisane podczas rozbiorów a potem niemieckiej okupacji, składają się na fascynującą opowieść o miejscu i ludziach, którą przedstawiamy na tej stronie.

To tu od wieków spotykały się i współistniały dwie cywilizacje, różne kultury oraz nacje, tworząc specyficzny klimat placu Grzybowskiego. To tu stoi piękny architekturą kościół Wszystkich Świętych, dzieło H. Marconiego.

Ta największa warszawska świątynia była świadkiem burzliwych manifestacji w 1905 r. Na terenie tej parafii Ks. Marceli Godlewski jako jeden z pierwszych w Kongresówce organizował różne ruchy i organizacje społeczne wcielając w życie Encyklikę społeczną pp. Leona XII Rerum novarum. W czasie okupacji niemieckiej kościół był miejscem pomocy, schronienia i ocalenia dla wielu Żydów z Getta warszawskiego. Bogato wyposażona świątynia uległa poważnemu zniszczeniu w czasie Powstania Warszawskiego.

W czasie oblężenia Warszawy w 1939 roku Kościół Wszystkich Świętych uległ poważnym zniszczeniom. Zawaliły się sklepienia, co spowodowało zasypanie kościoła dolnego. Spaleniu uległy cenne organy, zaś dzwony pod wpływem temperatury stopiły się.

Po wojnie między innymi przy wsparciu finansowym Żydów Kościół całkowicie odbudowano, ale też otoczono go wysokimi budynkami, aby bryła świątyni nie dominowała w tym rejonie. Było to spowodowane ówczesną polityką władz.

Kościół Wszystkich Świętych jest największą świątynią w Warszawie. Zbudowany na planie krzyża łacińskiego, z trzema nawami, kopułą na przecięciu ramion krzyża, majestatycznym prezbiterium i ołtarzem głównym, z boczną kaplicą Matki Bożej, wreszcie z portykiem o harmonijnych proporcjach i dwiema smukłymi wieżami, stanowi doskonały przykład stylu neoklasycznego.

Msze Święte:
Niedziela:
6:30, 8:00, 9:30, 11:00 (dla dzieci), 12:30, 18:30 (młodzieżowa)
Dni Powszednie: 6:30, 7:15, 8:00, 9:00, 17:00, 18:00


Nasi partnerzy