Zakład Karny Siedlce wspiera akcję pomocową sióstr Albertynek

Zakład Karny w Siedlcach podjął współpracę ze Zgromadzeniem Sióstr Albertynek posługujących ubogim z Siedlec, w ramach której funkcjonariusze Służby Więziennej zaangażowali skazanych do wykonania pomocy dydaktycznych dla dzieci z Przedszkola „Berizka” w Plebanówce na Ukrainie w obwodzie Winnickim

Kadra Służby Więziennej solidarna z ukraińskim społeczeństwem
Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej chętnie uczestniczą w różnorodnych akcjach pomocowych. W obliczu wciąż trwającej wojny na Ukrainie pomagamy obywatelom tego kraju na różne sposoby. W naszej formacji mundurowej prowadzone są m.in. zbiórki środków finansowych i darów rzeczowych, a wielu funkcjonariuszy Służby Więziennej przyjęło uchodźców pod swój dach.

ZK Siedlce wspiera akcję pomocową Sióstr Albertynek dla Ukrainy
Wsparcie jakie popłynęło z zakładu karnego jest elementem szerszej akcji pomocowej dla Ukrainy którą organizują Siostry Albertynki z Siedlec. Kadra siedleckiej jednostki penitencjarnej zaangażowała skazanych do wykonania w ramach terapii zajęciowej pomocy dydaktycznych w postaci tablic sensorycznych dla dzieci z przedszkola „Berizka” w Plebanówce na Ukrainie. Przeprowadzenie tej inicjatywy za wysokim murem było możliwe dzięki podpisanemu porozumieniu o współpracy między Dyrektorem Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk. Cezarym Bujakiem reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk. Tomasza Frankowskiego, a Przełożoną Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Siedlcach Siostrą Grażyną Czechowską. Tablice sensoryczne stanowią element wsparcia dla potrzebujących dzieci dotkniętych wojną na Ukrainie. Pomoce dydaktyczne zostały wykonane pod okiem terapeuty chor. sztab. Grzegorza Demianiuka przez osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.

Pomoc i resocjalizacja
Wspólne przedsięwzięcie ma na celu pomoc w rozwoju dzieci jak i terapię osób pozbawionych wolności poprzez pracę społecznie użyteczną. Podkreślić należy, że tego rodzaju działania stanowią bardzo ważny element procesu resocjalizacji, gdyż osadzeni przekonują się, że podjęty przez nich wysiłek spotyka się z akceptacją ze strony społeczeństwa. Zajęcia są doskonałą sposobnością do uwrażliwienia osadzonych na potrzeby innych osób, uświadomienia, że każda pomoc drugiemu człowiekowi ma sens, ale także do budowania w osadzonych poczucia własnej wartości. Zajęcia terapeutyczne stwarzają sposobność by uczyć osadzonych konstruktywnego organizowania czasu wolnego, rozwijają umiejętności praktyczne i kształtują nawyk permanentnej pracy,

Liczy się każda wsparcie
Transport z pomocami dydaktycznymi, która powstały w siedleckiej jednostce penitencjarnej i innymi darami zebranymi przez Siostry Albertynki w najbliższych godzinach pojedzie do Plebanówki we wschodniej Ukrainie. Wsparcie dla narodu ukraińskiego nadal będzie potrzebne. Zachęcamy do włączenia się w pomoc na rzecz Ukrainy, którą koordynują Siostry Albertynki. Dary można przekazywać do Domu Sióstr Albertynek w Siedlcach przy ulicy Cmentarnej 18. Osoby, które chciałyby ustalić szczegóły takiej pomocy proszone są o kontakt z Siostrą Samuelą pod nr 575 341 010.

Tekst: por. Przemysław Turyk
Zdjęcia: archiwum ZK Siedlce

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.