piątek, 07 października 2022

Zakończyła się Kapituła Warszawskiej Prowincji Kapucynów

Po czterech dniach wspólnej modlitwy, dyskusji oraz sesji wyborczych dobiegła końca XXVI Kapituła Prowincjalna Warszawskiej Prowincji Kapucynów. Odbywała się w Zakroczymiu, w dniach 19-22 lipca.

Pierwsze dwa dni upłynęły nad dyskusją po sprawozdaniu Ministra Prowincjalnego, podsumowującym minione trzechlecie. Obejmowało ono spojrzenie na kapucyńską obecność we współczesnym kontekście kościelnym i kulturowym w naszym kraju oraz za granicą, w miejscach w których pracują bracia z Prowincji Warszawskiej. Rozmowom tym towarzyszyły również wystąpienia braci-gości.

W środę odbyły się sesje wyborcze. Posługę ministra prowincjalnego drugą kadencję będzie pełnił br. Łukasz Woźniak, podobnie br. Tomasz Wroński, który do kolejnej Kapituły będzie pełnił posługę wikariusza prowincjalnego. Urzędy radnych obejmą bracia Piotr Owczarz, Artur Fredo i Piotr Wardawy.

Ostatni dzień upłynął na dyskusjach i głosowaniach nad wnioskami wysłanymi do Kapituły. Ostatnia sesja zakończyła się o godz. 15:00 błogosławieństwem przewodniczącego Kapituły radnego generalnego br. Piotra Stasińskiego.

W XXVI Kapitule Prowincjalnej wzięło udział 62 delegatów, w tym bracia pracujący w Szwecji, Belgii, Gabonie, Łotwie i Białorusi.


Zobacz również