sobota, 23 października 2021

Zapobiegł tragedii na drodze

St. sierż. sztab. Jarosław Wieczorek w czasie wolnym od służby narażając swoje życie i zdrowie doprowadził do zatrzymania sprawcy kolizji drogowej.

Funkcjonariusz w pewnym momencie zauważył nienaturalne zachowanie kierującego pojazdem i aby zapobiec dalszej jazdy kierującego próbował zabrać mu kluczyki. Kierujący ruszył pojazdem mając otwarte drzwi wraz ze st. sierż. sztab. Jarosławem Wieczorkiem, który w wyniku tego niebezpiecznego manewru wypadł z samochodu. W trakcie tego zdarzenia kierujący doprowadził do kolizji drogowej uderzając w inny prawidłowo zaparkowany pojazd narażając na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza. O całej sytuacji Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce został powiadomiony przez Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku.

St. sierż. sztab. Jarosław Wieczorek pełni służbę w Służbie Więziennej od 2000 r i od początku związany jest z działem ochrony. Obecnie wykonuje obowiązki starszego oddziałowego w pawilonie szkolnym, w którym odbywają karę pozbawienia wolności skazani uczestniczący w nauczaniu w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Postawa funkcjonariusza z całą pewnością zapobiegła dalszej tragedii na drodze, a on sam, narażając swoje życie i zdrowie, udowodnił, że funkcjonariuszem dbającym o bezpieczeństwo innych jest się cały czas – na służbie i w czasie od niej wolnym. Gotowość do niesienia innym bezinteresownej pomocy oraz przeciwdziałanie zdarzeniom, które bezpośrednio mogłyby zagrażać społeczeństwu, to postawa godna naśladowania.


Nasi partnerzy