32. rocznica powołania Straży Granicznej

16 maja 1991 roku Straż Graniczna rozpoczęła służbę w ochronie granic Rzeczypospolitej Polskiej.

W ciągu minionych 32 lat Straż Graniczna przekształciła się w nowoczesną służbę, wyposażoną we wszystkie uprawnienia i narzędzia prawne konieczne do zapewnienia nienaruszalności granic naszego państwa. Tradycyjny model związany z fizyczną i techniczną ochroną granicy państwowej, wzbogaciły działania ukierunkowane na przeciwdziałanie i zwalczanie nielegalnej migracji na terytorium całego kraju. W ciągu tych 32 lat Straż Graniczna przeszła ogromną transformację pod względem wyposażenia w środki techniczne, informatyczne, uzbrojenia i techniki specjalnej, które każdego dnia pomagają funkcjonariuszom coraz efektywniej realizować postawione przed nimi zadania.

Na tle ponad 30-letniej historii współczesnej Straży Granicznej, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, który w tym roku będzie obchodził 19 rocznicę powołania – daliśmy dowód tego, że jesteśmy sprawną i skuteczną jednostką, której zadaniem jest nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa na granicach Polski i Unii Europejskiej w podległych nam lotniczych przejściach granicznych, ale również wewnątrz kraju, gdzie przede wszystkim realizujemy zadania związane ze zwalczaniem przestępczości oraz przeciwdziałaniem nielegalnej migracji na obszarze trzech centralnych województw – mazowieckiego, łódzkiego i kujawsko – pomorskiego.

Na co dzień, funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zapewniają obsługę ruchu granicznego w lotniczych przejściach granicznych, między innymi sprawdzając cel i warunki wjazdu cudzoziemców do Polski, badając pod kątem autentyczności dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy, sprawują nadzór nad kontrolą bezpieczeństwa oraz dbają o bezpieczeństwo pasażerów i porządek publiczny w przejściu granicznym. Poza lotniczymi przejściami granicznymi, na obszarze 88 powiatów centralnej Polski, funkcjonariusze NwOSG dokonują kontroli legalności pobytu cudzoziemców, ich zatrudnienia w zakresie powierzenia wykonywania im pracy jak i prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Podejmują czynności związane z przyjmowaniem od cudzoziemców wniosków o ochronę międzynarodową, czy też przy wydawaniu decyzji zobowiązujących do powrotu badają przesłanki do uzyskania przez cudzoziemców zgody na pobyt tolerowany lub na pobyt ze względów humanitarnych.

Na przestrzeni ostatniego roku funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zabezpieczyli towary pochodzące z przestępstw na kwotę ponad 18 mln złotych, dokonali blisko 4,8 tys. kontroli legalności pobytu cudzoziemców w wyniku, których ujawnili około 1,2 osób nielegalnie przebywających na terytorium Polski oraz przyjęli ponad 2,7 tys. wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej od 3,6 tys. cudzoziemców.

Od maja 2022 roku funkcjonariusze NwOSG w lotniczych przejściach granicznych odprawili granicznie blisko 7 mln pasażerów oraz ujawnili około 275 przypadków fałszerstw dokumentów, na podstawie których podróżni usiłowali nielegalnie przekroczyć granicę RP.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.