środa, 28 lipca 2021

404 tys. zł dla ratownictwa wodnego

Wojewoda Mazowiecki na realizacje zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa mazowieckiego w 2020 roku przeznaczył łączną

Wojewoda Mazowiecki na realizacje zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa mazowieckiego w 2020 roku przeznaczył łączną kwotę 404 000,00 zł na dofinansowanie 12 podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego.

Zespół oceniający, w oparciu o kryteria § 4.3. Zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa mazowieckiego w 2020 roku, wszystkie złożone wnioski ocenił pozytywnie.

Zgodnie z ww. Zasadami, przyznanie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy. Jej zawarcie będzie możliwe po złożeniu przez podmioty uprawnione korekt kosztorysu zadania (w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana) w terminie 7 dni od powzięcia informacji o uzyskanym dofinansowaniu.

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania:
Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – rekomendowana kwota to: 34 754,00 zł
Piaseczyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – rekomendowana kwota to: 34 754,00 zł
Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (w Białobrzegach) – rekomendowana kwota to: 34 754,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna – Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim – rekomendowana kwota to: 34 754,00 zł
Nowodworskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Dworze Mazowieckim – rekomendowana kwota to: 27 640,00 zł
Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – rekomendowana kwota to: 34 754,00 zł
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe “WOPR-OS” w Ostrołęce – rekomendowana kwota to: 30 190,00 zł
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu – rekomendowana kwota to: 33 384,00 zł
Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – rekomendowana kwota to: 34 754,00 zł
Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu – rekomendowana kwota to: 34 754,00 zł
Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – rekomendowana kwota to: 34 754,00 zł
Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – rekomendowana kwota to: 34 754,00 zł.


Nasi partnerzy