czwartek, 20 stycznia 2022

Blisko 23 mln zł z budżetu Mazowsza dla samorządów okołowarszawskich

Budowa przedszkola w gminie Stare Babice, lądowiska przy szpitalu zachodnim w Grodzisku Mazowieckim, rozbudowa strażnicy OSP w Piekarach oraz liceum ogólnokształcącego w Pruszkowie i szkół podstawowych w Błoniu i Miedniewicach to 6 z 9 inwestycji, które otrzymały wsparcie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Umowy podpisali marszałek Adam Struzik oraz beneficjenci. W spotkaniu wzięli również udział wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Mirosław Adam Orliński i Marcin Podsędek oraz radni województwa – Anna Brzezińska, Piotr Kandyba i Michał Prószyński.

Jak zauważa marszałek Adam Struzik, każda z tych inwestycji jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. – To dobry początek roku dla mazowieckich samorządów. Za podpisanymi umowami idą konkretne pieniądze. Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego stworzyliśmy po to, aby samorządy mogły realizować inwestycje, na które brakuje środków w ich budżetach, a są potrzebne i oczekiwane przez mieszkańców. Ubiegły rok zamknęliśmy kwotą ponad 540 mln zł w ramach naszych autorskich programów wsparcia. W tym roku w budżecie województwa na ten cel zarezerwowaliśmy blisko 230 mln zł.

Wiceprzewodniczący mazowieckiego sejmiku Marcin Podsędek zauważa, że wszystkie dofinansowane projekty to inwestycja w przyszłość Mazowszan. – Z jednej strony mamy przebudowę i rozbudowę szkół, boisk, przedszkoli, a z drugiej – inwestycje drogowe. Wszystkie przyczyniają się do rozwoju naszego województwa i poprawiają komfort życia naszych mieszkańców.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu
W ramach inwestycji rozbudowany zostanie istniejący budynek szkoły o część dydaktyczną. Znajdą się tu dodatkowe sale lekcyjne oraz pracownie specjalistyczne. Rozbudowana zostanie także sala gimnastyczna oraz pomieszczenia techniczne. Nowy budynek o łącznej powierzchni użytkowej ponad 2 tys. m2 zapewni odpowiednie warunki do nauki dzieciom z niepełnosprawnościami. Samorząd Mazowsza na realizację inwestycji przeznaczy 4 mln zł. Całkowity koszt zadania to 12 mln zł. Planowany okres oddania inwestycji: 2023 r.

Rozbudowa strażnicy OSP w Piekarach
Dobre wieści dla strażaków z OSP w Piekarach w gminie Mszczonów. Budynek, w którym mieści się strażnica zostanie przebudowany. Dzięki inwestycji zwiększy się powierzchnia użytkowa, a przy tym polepszą się warunki lokalowe. Strażacy zyskają też przestrzeń do przechowywania specjalistycznego sprzętu, kolejne miejsce parkingowe dla samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz salę konferencyjną. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel 1,5 mln zł. Całkowity koszt inwestycji to ponad 2,5 mln zł.

Przebudowa LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie
Inwestycja realizowana będzie etapowo. Pierwszy etap obejmie prace rozbiórkowe oraz budowę nowego, pięciokondygnacyjnego obiektu szkoły, budowę miejsc postojowych w garażu podziemnym oraz parkingu zewnętrznego. W kolejnych zmodernizowana będzie sala gimnastyczna. W projekcie zaplanowano także budowę boiska zewnętrznego. Samorząd Mazowsza na ten cel przeznaczy 4 mln zł. Koszt inwestycji to ponad 45 mln zł. Planowany zakończenie zadania: 2024 r.

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria
Głównym celem realizacji zadania jest poprawa efektywności energetycznej obiektu. Wsparcie z budżetu województwa pozwoli m.in. na takie prace jak: demontaż rynien, rur spustowych, obróbki blacharskie, a także ocieplenie ścian piwnic i nadziemia, docieplenie stropodachu, wymianę okien czy grzejników. Zamontowane zostaną rolety. Z kolei na ścianach piwnic wykonana będzie izolacja pionowa przeciwwodna. Powiększony zostanie jeden z podestów wejściowych. Pojawią się też nowe schody do wejścia oraz zadaszenia. Położone zostaną płytki ceramiczne. Powstanie pochylnia wraz z balustradą o konstrukcji stalowej. Zmiany, które są planowane w budynku to większa dostępność urzędu dla osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji to ponad 1,4 mln zł. Dotacja samorządu Mazowsza wynosi: 891 tys. zł. Zakończenie prac planowane jest na 2022 r.

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sokołowo Parcele
Samorząd Mazowsza wesprze kwotą 540 tys. zł modernizację drogi wewnętrznej w Sokołowie Parcele (gmina Obryte). Planowana do przebudowy droga gminna to dla mieszkańców jedyna możliwość dojazdu do swoich posesji. Teraz jest drogą gruntową o znacznym stopniu uszkodzenia, z licznymi ubytkami poprzecznymi i wzdłużnymi. Jej przebudowa przyczyni się do poprawy jakości, szybkości i bezpieczeństwa podróżowania.

Szpital w Grodzisku Mazowieckim będzie miał lądowisko
Dzięki wsparciu Mazowsza zostanie zbudowane całodobowe lądowisko przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. Na ten cel radni województwa przeznaczyli 3,6 mln zł wsparcia. Jest to ostatni etap wieloletniej inwestycji. Obejmie budowę płyty lądowiska nad dachem budynku szpitala oraz zewnętrznego szybu windowego, nadbudowę dwóch klatek schodowych i częściową przebudowę istniejących budynków. Całkowity koszt inwestycji to ponad 6,1 mln zł. Inwestycja ma być gotowa w tym roku.

Szpital w Grodzisku jest jednym z największych podmiotów leczniczych w zachodniej części województwa mazowieckiego. Jego oddział ratunkowy udziela świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z pięciu powiatów. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia czasu transportu pacjentów w stanie zagrożenia życia, zwiększy dostępność Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w ciągu doby przez siedem dni w tygodniu, a także zwiększy liczbę dotychczasowych lądowań o co najmniej połowę.

Nowa biblioteka w Brwinowie
Samorząd województwa pomoże blisko 2,8 mln zł w budowie biblioteki w Brwinowie. W ramach inwestycji powstanie m.in.: budynek biblioteki i droga wewnętrzna wraz z miejscami parkingowymi i komunikacją pieszą, ogrodzenie z bramą wjazdową oraz furtką, wrzutnia biblioteczna, wiaty (śmietnikowa, na sprzęt ogrodniczy, rowerowa) oraz obiekty małej architektury (ławki, siedziska, taras rekreacyjny, huśtawki, kosze na śmieci). Wybudowana zostanie także zewnętrzna infrastruktura techniczna (wodociągowa, elektryczna, kanalizacja teletechniczna, kanalizacja sanitarna, oświetlenie terenu i monitoring) oraz elementy powierzchniowego odwonienia terenu. Teren, na którym zostanie zlokalizowana biblioteka będzie miał zapewniony dostęp do drogi publicznej ul. Grodziskiej.

Budynek biblioteki będzie miał dwie kondygnacje naziemne zwieńczone dachem płaskim, przy czym w przeważającej części jego bryła będzie parterowa. Na parterze znajdzie się czytelnia prasy dla dorosłych, czytelnia dla dzieci i młodzieży, sala wielofunkcyjna ze schowkiem, stanowiska komputerowe oraz pokoje administracyjne, pomieszczenie socjalne i toalety. Projekt będzie realizowany w standardzie budynku energooszczędnego, zapewniając wysoki komfort użytkowania i znaczną redukcję kosztów funkcjonowania. W ramach inwestycji przewidziano również wyposażenie obiektu. Całkowity koszt inwestycji to ponad 4,6 mln zł.

Rozbudowa szkoły podstawowej w Miedniewicach
Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza do istniejącego budynku szkoły dobudowany zostanie jednokondygnacyjny obiekt, pokryty dwuspadowym dachem. Będą się tu mieścić sala gimnastyczna oraz zaplecze sanitarno-techniczne (wiatrołap, dwie szatnie z natryskami, WC, magazyn sprzętu, pokój nauczyciela, pomieszczenie do ćwiczeń indywidualnych i kotłownia). Poza tym w wyniku przebudowy uczniowie i pracownicy zyskają dwie sale lekcyjne do zajęć indywidualnych. To ważna inwestycja, która usprawni pracę placówki i ułatwi prowadzenie zajęć sportowych. Obecnie szkoła nie posiada sali gimnastycznej, a dzieci ćwiczą w małej sali lekcyjnej, na korytarzu lub przy sprzyjających warunkach pogodowych – na zewnątrz. Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel 1,5 mln zł. Wartość inwestycji to 3 mln zł. Inwestycja będzie realizowana do 2024 r.

Budowa przedszkola gminnego w Borzęcinie Dużym
W ramach inwestycji w Borzęcinie Dużym w gminie Stare Babice powstanie przedszkole wraz z zapleczem oraz infrastrukturą towarzyszącą m. in. parkingiem, obiektami małej architektury oraz placem zabaw. Obiekt zostanie wybudowany w technologii modułowej, z zastosowaniem gotowych elementów konstrukcyjnych. Taki system znacznie skróci czas trwania inwestycji, a co za tym idzie umożliwi szybkie uruchomienie placówki, do której uczęszczać będzie 200 dzieci. Na ten cel gmina Stare Babice otrzymała wsparcie w wysokości 4 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego. Całkowity koszt inwestycji to 12 mln zł. Inwestycja ma być gotowa w 2023 r.


Zobacz również