Komenda Stołeczna Policji podsumowała 2020 rok

W nietypowej, ale bezpiecznej odsłonie odbyła się w tym roku odprawa kadry kierowniczej stołecznej komendy. Podczas wideokonferencji, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych oraz służb i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa, podsumowano efekty policyjnej pracy za ubiegły rok.

W spotkaniu podsumowującym policyjną pracę w 2020 roku udział wzięli: komendant stołeczny wraz z zastępcami, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski, w zastępstwie Prokuratora Regionalnego, prokurator Wojciech Smoleń, a także kadra kierownicza garnizonu stołecznego.

Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak w pierwszej kolejności podziękował zarówno władzom wojewódzkim, jak i samorządowym za owocną współpracę, policjantom i pracownikom cywilnym za trud włożony w realizację codziennych obowiązków. Szczególnie podziękowania Komendant Stołeczny skierował do swojego poprzednika nadinsp. Pawła Dobrodzieja, który w tak trudnym czasie dowodził Komendą Stołeczną Policji i skutecznie motywował swoich podwładnych do jeszcze większego wysiłku w wykonywaniu służbowych obowiązków.

W dalszej części spotkania Komendant Stołeczny Policji przedstawił wyniki pracy stołecznych policjantów, którzy średnio każdego dnia ubiegłego roku przeprowadzili 1 880 interwencji (co 46 sek.), wykryli 108 przestępstw, kontrolowali 1 111 uczestników ruchu drogowego. Ponadto 1 507 razy funkcjonariusze badali stan trzeźwości, weryfikowali 47 zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, zatrzymali 39 osób na gorącym uczynku, zabezpieczali 4 zgromadzenia i imprezy masowe, których łącznie w 2020 r. było 1 593.

Jak zaznaczył Komendant Stołeczny Policji ubiegły rok postawił przed funkcjonariuszami zadania związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W tym celu powołano Centrum Operacyjne Komendanta Stołecznego Policji, które koordynuje działania i przepływ informacji związanych z zagrożeniem Covid-19. Realizując te działania policjanci przeprowadzili pod kątem zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa 40 386 kontroli środków transportu, sprawdzili prawie 70 000 placówek handlowych, a także 843 miejsca organizacji wesel i 652 dyskoteki. Oprócz tego odwiedzili 36 511 innych miejsc, gdzie mogły być łamane przepisy dotyczące reżimu sanitarnego. Łącznie w ciągu 2020 roku sporządzili 32 782 notatki urzędowe dotyczące naruszeń nakazów, zakazów lub ograniczeń.

Co istotne, koronawirus nie ominął policjantów i pracowników garnizonu stołecznego. W ciągu całego roku na Covid-19 zachorowało 1595 policjantów i 216 pracowników cywilnych. Niestety walkę z chorobą przegrało dwóch funkcjonariuszy.

Laboratorium Kryminalistyczne KSP we współpracy z Sekcją Ochrony Pracy KSP skoordynowało 10 247 badań dla policjantów i pracowników garnizonu stołecznego Policji oraz dla KGP, CBŚP, BSWP, CSP w Legionowie i CLKP.

W 2020 r. ogółem wszczęto 75 092 postępowania przygotowawcze i stwierdzono 69 835 przestępstw, wykrywalność przestępstw ogółem wyniosła 56,6 % (wzrost o 2,1% do 2019 r.). Spadła liczba kradzieży, kradzieży z włamaniem, bójek, pobić, przestępstw rozbójniczych i uszkodzeń mienia.

W minionym roku policjanci stołecznego garnizonu zabezpieczyli u podejrzanych mienie na kwotę ponad 244 mln złotych i odzyskali w prowadzonych postępowaniach prawie 77 mln złotych. W ramach zwalczania przestępczości narkotykowej zabezpieczono prawie tonę środków odurzających o wartości ponad 51 mln zł. Ponadto na podstawie informacji przekazanych przez WPN KSP w ramach współpracy międzynarodowej w dniu 30.10.2020 r. francuskie służby celne zabezpieczyły blisko 330 kg haszyszu o czarnorynkowej wartości ok. 16,5 mln zł. Natomiast w 7 wybranych kategoriach przestępstw odnotowano 26 609 postępowań wszczętych oraz stwierdzono 27 431 przestępstw (wzrost o 2,1% do 2019 r.)

Podsumowując pracę stołecznych funkcjonariuszy należy uwzględnić działania prowadzone przez policjantów ruchu drogowego. W ubiegłym roku policjanci tych jednostek bezpośrednio na drogach zrealizowali 125 382 służb, policjanci przeprowadzili 545 879 badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Statystyki z ubiegłego roku w porównaniu z rokiem 2019 napawają optymizmem. O 25 osób spadła liczba zabitych (2019 r. – 159; 2020 r. – 134) w wypadkach drogowych (2019 r. – 1527; 2020 r. – 1189). O 416 zmalała też liczba rannych (20019 r. – 1702; 2020 r. – 1286). Liczba kolizji drogowych natomiast spadła aż o 8 767 (2019 r. – 47 479; 2020 r. – 38 712).

Generał wspomniał również o zadaniach inwestycyjno-remontowych zrealizowanych w 2020 roku. W ubiegłym roku Komenda Stołeczna Policji realizowała 23 zadania inwestycyjne, na których realizację wydatkowano środki w wysokości 47 185 808,26 zł oraz 30 zadań remontowych o łącznej wartości 4 125 000 zł, w tym w ramach Programu Modernizacji Policji na działalność inwestycyjną przeznaczono środki w kwocie 36 885 792,93 zł.

W 2020 r. Komenda Stołeczna Policji w ramach realizowanej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego zawarła 161 porozumień, dotyczących wsparcia działalności Policji na łączną kwotę 12 604 235 zł. Pieniądze te zostały przeznaczone na zakup m. in. pojazdów służbowych, nagrody dla policjantów, zakup wyposażenia, czy przygotowanie dokumentacji, związanej z realizacją inwestycji, w tym w ramach współpracy z Urzędem m.st. Warszawy w ubiegłym roku Komenda Stołeczna Policji pozyskała pieniądze w kwocie 6 052 700 zł. Dzięki nim sfinansowano służby ponadnormatywne na terenie stolicy, zakup psów służbowych, utrzymanie i zakup wyposażenia dla zwierząt służbowych, nagrody dla policjantów i zakup sprzętu medycznego oraz analizatora do badań na obecność narkotyków.

Komendant Stołeczny Policji postawił przed policjantami zadania na 2021 r. To przede wszystkim optymalizacja działań Policji w zakresie zwalczania kluczowych rodzajów przestępczości, w tym cyberprzestępczości, zwiększenie skuteczności Policji poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, podniesienie efektywności działań Policji w celu realizacji oczekiwań społecznych, a także zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy.

Słowa wdzięczności na ręce Komendanta Stołecznego Policji złożyli: Wojewoda Mazowiecki, Prezydent m.st. Warszawy oraz prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Tekst: Edyta Adamus

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.