Konferencja prasowa w Zakładzie Karnym w Siedlcach

Zakład Karny w Siedlcach wraz z kontrahentem, firmą Arche S.A. zorganizował konferencję prasową poświęconą współpracy obu instytucji sprzyjającej prowadzeniu efektywnych oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności

W konferencji zorganizowanej w jednej z hal produkcyjnych na terenie siedleckiej jednostki penitencjarnej udział wzięli: Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie ppor. Marek Pikulski, Dyrektor Zakładu Karnego ppłk Cezary Bujak, Prezes Zarządu Grupy Arche S.A. Władysław Grochowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Arche” Monika Wojciechowska. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele różnych sektorów medialnych: telewizji, radia, prasy, a także funkcjonariusze Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, Zakładu Karnego w Siedlcach, przedstawiciele Grupy Arche S.A.

Główne zagadnienia poruszane za wysokim murem przez prelegentów dotyczyły ministerialnego programu „Praca dla więźniów” w ramach którego Zakład Karny w Siedlcach nawiązał współpracę z firmą Arche S.A. – obecnym kontrahentem jednostki, współpracy Zakładu Karnego w Siedlcach i Stowarzyszenia „Wspólnota Arche” w zakresie realizacji unikatowego programu resocjalizacji „Tolerancja” adresowanego do recydywistów penitencjarnych, rewitalizacji jako ważnego elementu funkcjonowania Grupy Arche S.A., w tym rewitalizacji w odniesieniu do społeczeństwa, z wyjściem do środowisk wykluczonych.

Wspólna platforma porozumienia – readaptacja
Wspólne działania Zakładu Karnego w Siedlcach i Grupy Arche S.A. stworzyły nowe możliwości w zakresie realizacji readaptacji skazanych, której nadrzędnym celem jest przygotowanie skazanych do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie, a w szczególności konstruktywnego zarządzania swym czasem i wchodzenia w akceptowane społecznie role.

Ministerialny program „Praca dla więźniów”
W Polskim systemie penitencjarnym praca stanowi jeden z podstawowych środków oddziaływania na skazanych mający na celu wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Warto zaakcentować, że praca ma nie tylko wymiar resocjalizacyjny, ale też społeczny. Skazani poprzez pracę spłacają dług, realizują zadośćuczynienie względem społeczeństwa. Dzięki pracy mają też możliwość spłaty swoich różnorodnych zobowiązań finansowych, grzywien bądź zobowiązań alimentacyjnych. Ponadto fakt zdobycia zawodu i nabycia praktycznych umiejętności jego wykonywania podczas odbywania kary pozbawienia wolności zwiększa szanse osadzonych na efektywne funkcjonowanie na rynku pracy po opuszczeniu więziennych murów. Projekt „Praca dla więźniów” ma na celu zwiększenie powszechności zatrudnienia wśród skazanych oraz wspieranie szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej.

Dla Służby Więziennej współpraca z Arche S.A. stanowi kontynuację permanentnie realizowanego programu „Praca dla więźniów” zainicjowanego w 2016 roku przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego. W ramach realizacji wspomnianego przedsięwzięcia Zakład Karny w Siedlcach nawiązał współpracę z firmą Arche S.A z siedzibą w Warszawie. Współpraca obu podmiotów zaowocowała uruchomieniem na terenie zakładu karnego hali produkcyjnej, w której skazani wykonują prace tapicerskie elementów meblowych w ramach zatrudnienia odpłatnego na rzecz Arche S.A. Kadra Służby Więziennej zadbała by skazani przed podjęciem zatrudnienia w charakterze tapicera zdobyli odpowiednie kwalifikacje w ramach szkolenia zawodowego.

Kadra Służby Więziennej prowadzi systematycznie działania mające na celu aktywizację osób pozbawionych wolności, w szczególności poprzez zatrudnienie skazanych. Obecnie w Zakładzie Karnym w Siedlcach 98,8 % populacji osadzonych kwalifikujących się do wykonywania pracy jest zatrudniona.

„Tolerancja” – unikatowy program resocjalizacji
Potrzeba podejmowania nieustannych inicjatyw na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym stała się przycznkiem do podjęcia współpracy między siedlecką jednostką penitencjarną, a Stowarzyszeniem „Wspólnota Arche” w zakresie realizacji unikatowego programu resocjalizacji „Tolerancja” z zakresu przeciwdziałania prokryminalnym postawom. Adresatem zajęć jest grupa skazanych, recydywistów penitencjarnych. Efektem programu są mobilne dzieła sztuki – samochody pokryte ręcznie malowanymi przez skazanych wzorami i malowidłami tematycznymi. Aktualnie trwa II edycja wspomnianego programu, który wzbudził duże zainteresowanie wśród osób pozbawionych wolności. Zajęcia prowadzi kadra Zakładu Karnego w Siedlcach oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Wspólnota Arche”. Program pozwala w atrakcyjny sposób przekazać ważne treści. Zajęcia umożliwiają kształtowanie tolerancji i emaptii wśród osadzonych, przekazanie im wiedzy na temat kultury i zróżnicowania kulturowego w Polsce, uwrażliwić skazanych na potrzeby osób z niepełnosprawnościami czy zaburzeniami psychicznymi, a kumulatywnie przeciwdziałać zachowaniom prokryminalnym.

Konferencji towarzyszyła prezentacja trzech, mobilnych dzieł sztuki. Prace nad dwoma pojazdami zostały już zakończone. Trzeci pojazd prezentowany był w trakcie procesu zdobienia. Ponadto uczestnicy konferencji mogli obejrzeć halę produkcyjną, w której na co dzień skazani zatrudnieni na rzecz Arche S.A. wykonują zlecone do realizacji prace tapicerskie, a także efekty tych prac – odnowione meble.

Tekst i zdjęcia: por. Przemysław Turyk

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.