Odbywając karę pozbawienia wolności zdobyli nowe kwalifikacje zawodowe

W Zakładzie Karnym w Siedlcach dobiegł końca kurs zawodowy „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” adresowany do skazanych recydywistów penitencjarnych przebywających w warunkach izolacji więziennej.

Organizacja kursu „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” jest efektem obserwacji przez Słuzbę Więzienną aktualnych tendencji na rynku pracy. Udział w szkoleniu stworzył skazanym możliwość zdobycia pierwszych umiejętności zawodowych bądź poszerzenia posiadanych kwalifikacji. Wśród uczestników kursu byłi także osadzeni, którzy podjęli decyzję o reorientacji zawodowej.

Szkolenie zawodowe umożliwiło skazanym zdobycie praktycznych umiejętności sprzyjających samodzielnemu funkcjonowaniu w społeczeństwie. Szkolenie przygotowało skazanych do wykonywania budowlanych prac wykończeniowych, w tym z podstaw: technologii stosowanych w budownictwie, materiałoznawstwa, maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego. Zajęcia były doskonałą okazją do kształtowania w osobach pozbawionych wolności umiejętności pracy w grupie, budowania w nich poczucia własnej wartości, nauki konstruktywnego organizowania czasu wolnego, a także kształtowania nawyku permanentnej pracy.

Jedną z podstawowych form aktywności człowieka jest aktywność zawodowa, dlatego też tego rodzaju przedsięwzięcia stanowią niezwykle ważny element procesu resocjalizacji, który pozwala zwiększyć szanse osadzonych na właściwie funkcjonowanie w społeczeństwie po odbyciu kary pozbawienia wolności.

Tekst i zdjęcia: por. Przemysław Turyk

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.