Ognisko grypy ptaków w powiecie siedleckim

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu siedleckiego w województwie mazowieckim. Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski 21 grudnia br. podpisał w tej sprawie rozporządzenie określające środki do zwalczania choroby na terenie powiatu, w którym wykryto ognisko. Ponadto w rozporządzeniu ustanowiono obszar zapowietrzony w powiecie siedleckim i w mieście Siedlce oraz zagrożony na terenie powiatów siedleckiego i węgrowskiego oraz miasta Siedlce. Tereny te zostały objęte restrykcjami. Wirus grypy ptaków (HPAI) nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo niebezpieczny dla gospodarstw i szkodliwy dla gospodarki.

Za obszar zapowietrzony grypą ptaków (HPAI) uznaje się teren obejmujący w powiecie siedleckim:

 • w gminie Siedlce miejscowości: Chodów, Nowe Iganie, Nowe Opole, Opole-Świerczyna,  Ostrówek,  Stare Opole, Żytnia,
 • miasto Siedlce obręb 1, 2, 3,
 • w gminie Kotuń miejscowość Gręzów,
 • w gminie Suchożebry miejscowość Wola Suchożebrska,
 • w gminie Mokobody miejscowości: Kisielany Kuce, Niwiski, Wyłazy.

Za obszar zagrożony wystąpieniem grypy ptaków (HPAI) uznaje się teren obejmujący:

 • w powiecie siedleckim:

– w gminie Siedlce miejscowości: Białki, Golice, Golice-Kolonia, Grabianów, Jagodnia, Purzec, Rakowiec, Stare Iganie, Strzała, Topórek, Ujrzanów, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia, Żabokliki, Żabokliki-Kolonia, Żelków Kolonia,

– w gminie Mokobody miejscowości: Bale, Jeruzale, Kapuściaki, Kisielany-Żmichy, Mokobody, Osiny Dolne, Osiny Górne, Świniary, Wesoła, Wólka Żukowska, Zaliwie Brzozówka, Zaliwie-Piegawki, Zaliwie-Szpinki, Ziomaki, Żuków,

– w gminie Suchożebry miejscowości: Borki Siedleckie, Brzozów, Kopcie, Kownaciska, Krześlin, Podnieśno, Przygody, Sosna-Korabie, Sosna-Kozółki, Sosna-Trojanki, Suchożebry,

– w gminie Skórzec miejscowości: Boroszków, Czerniejew, Dąbrówka-Ług, Dąbrówka-Niwka, Dąbrówka Stany, Dąbrówka-Wyłazy, Gołąbek, Nowaki, Skórzec, Stara Dąbrówka, Teodorów, Żelków,

– w gminie Kotuń miejscowości: Broszków, Chlewiska, Cisie-Zagrudzie, Czarnowąż, Kotuń, Nowa Dąbrówka, Pieróg, Tymianka, Polaki,

– w gminie Wiśniew miejscowości: Lipniak, Myrcha, Stok Wiśniewski, Wólka Wiśniewska, Wólka Wołyniecka;

 • miasto Siedlce poza obrębem nr 1, 2, 3;
 • w powiecie węgrowskim, w gminie Grębków miejscowości: Aleksandrówka, Chojeczno Sybilaki, Kopcie.

Na ww. obszarach objętych ograniczeniami nakazuje się:

 • wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa biologicznego polegające na niezwłocznym przeprowadzeniu dodatkowej dezynfekcji zakładu, w którym utrzymywane są ptaki;
 • wszystkim podmiotom posiadającym drób niezwłoczne zabezpieczenie nawozów naturalnych gromadzonych na polach i w otoczeniu budynków gospodarskich poprzez nakrycie ich folią zabezpieczająca przed dostępem dzikiego ptactwa.

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się m.in.:

 • utrzymywanie ptaków w zamknięciu;
 • trzymanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt;
 • zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) do zakładów poprzez niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności  zwierząt utrzymywanych w zakładach;
 • zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu;
 • zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność z ptakami utrzymywanymi bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu lub opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 • prowadzenie ewidencji osób odwiedzających zakład;
 • niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami.

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się m.in.:

 • przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa ptaków z zakładu;
 • przemieszczania świeżego mięsa i podrobów z ptaków, pochodzącego od ptaków utrzymywanych i ptaków dzikich z rzeźni lub zakładów obróbki dziczyzny;
 •  organizowania targów, wystaw, pokazów i innych zgromadzeń ptaków, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania;
 •  przemieszczania z zakładów i do zakładów ptaków;
 • odnowy populacji ptaków łownych;
 • przemieszczania jaj wylęgowych;
 • przemieszczania z zakładów produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących od lub z ptaków utrzymywanych, z wyjątkiem całych ciał martwych zwierząt lub części ich ciał.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się m.in.:

 • utrzymywanie ptaków w zamknięciu;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków;
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
 • niezwłoczne informowanie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności, śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie;
 • trzymanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt;
 • prowadzenie ewidencji;
 • zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu;
 • niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się m.in.:

 • przemieszczania z zakładów i do zakładów ptaków;
 • odnowy populacji ptaków łownych;
 • organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń ptaków, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania;
 • przemieszczania jaj wylęgowych z zakładów;
 • przemieszczania jaj do spożycia przez ludzi z zakładów;
 • przemieszczania świeżego mięsa i podrobów z ptaków, pochodzącego od ptaków utrzymywanych i ptaków dzikich z rzeźni lub zakładów obróbki dziczyzny;
 • przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa ptaków z zakładu.

Ponadto należy oznaczyć teren obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następujących treściach: „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY” i „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”. Tablice i napisy powinny być czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych.

Ponadto 21 grudnia br. Wojewoda Mazowiecki podpisał rozporządzenie w sprawie zwalczania grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, mławskiego, otwockiego, płockiego, miasta Płock, miasta stołecznego Warszawy, radomskiego, miasta Radom, siedleckiego, miasta Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego, węgrowskiego i żuromińskiego nakazujące m.in. utrzymywanie drobiu w zamknięciu, zakaz utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu, organizowania targów. Zalecenia wymienione w ww. rozporządzeniu mają na celu działania prewencyjne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby na terenie województwa.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków są zarażone dzikie ptaki. Aby uniknąć rozprzestrzeniania się grypy ptaków konieczne jest, aby hodowcy, właściciele drobiu oraz osoby pracujące na fermach drobiu zachowywali szczególną ostrożność i odpowiednie środki higieny oraz bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu.

W sytuacji podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, zgodnie z obowiązującym prawem, należy poinformować odpowiednie osoby i instytucje (lekarza weterynarii, powiatowego lekarza weterynarii, wójta / burmistrza / prezydenta miasta).

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.