czwartek, 13 maja 2021

Podpisanie umowy na dostawę dwóch samochodów laboratorium

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, w wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego, doszło do podpisania umowy na dostawę dwóch sztuk samochodu laboratorium dla wiodących grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego z zakresu radiacja-biologia.

Przedsięwzięcie stanowi pierwszy tego typu zakup dla służb ratowniczych z terenu kraju, którego przedmiotem jest dostawa specjalistycznych mobilnych laboratoriów klasy BSL III z jednoczesną możliwością działania
w zakresie ratownictwa chemicznego i radiacyjnego (zabudowa ma spełniać trzy funkcje).

W wyniku zakończonych prac związanych z udzieleniem zamówienia publicznego (złożono dwie oferty przetargowe) wybrano do realizacji niniejszego kontraktu najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Janusz Kania Agregaty

Podczas podpisania umowy obecni byli:
– Jarosław Nowosielski – Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP.
– Rafał Zimochocki – Zastępca Naczelnika Wydziału Logistycznego KW PSP w Warszawie.
– Pan Janusz Kania – właściciel firmy Janusz Kania Agregaty

Wartość podpisanej umowy wynosi 23 985 000,00 zł.

Przedmiotowy kontrakt został zwarty w ramach realizacji projektu pn.: „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Opracowanie: Wydział Logistyczny KW PSP w Warszawie,
Zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie.


Nasi partnerzy