piątek, 07 października 2022

Policjanci z Ukrainy z wizytą w Komendzie Stołecznej Policji

Delegacja Narodowej Policji Ukrainy oraz DCAF (Geneva Centre for Security Sector Governance) gościła dziś Komendzie Stołecznej Policji. W ramach umacniania współpracy policyjnej i dobrych praktyk 10-osobowa grupa wysłuchała prelekcji dotyczącej „Działań prewencyjnych Policji adresowanych do dzieci i młodzieży” oraz zapoznała się z procedurą Child Alert. Goście odwiedzili również Stołeczne Stanowisko Kierowania.

Wymiana doświadczeń w ramach umacniania współpracy policyjnej, a także wypracowanie dobrych praktyk w wybranych obszarach działania polskiej Policji to główne założenia wizyty delegacji ukraińskiej Policji w Polsce.

Dziś 10-osobowa grupa reprezentująca Narodową Policję Ukrainy oraz DCAF (Geneva Centre for Security Sector Governance) gościła w Komendzie Stołecznej Policji. Przedstawiciele ukraińskiej Policji zostali powitani w sercu działań prewencyjnych KSP, czyli Stołecznym Stanowisku Kierowania przez Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji insp. Marka Chodakowskiego. Mieli okazję zobaczyć salę operacyjną i sztabową, skąd stołeczni policjanci dowodzą i kierują największymi operacjami policyjnymi, ale także radiooperatorzy obsługują bieżące zdarzenia. Funkcjonariusze Wydziału Prewencji podinsp. Marcin Zimoń i podinsp. Karolina Makos zapoznali gości z zagadnieniami przestępczości nieletnich i związanymi z nią patologiami.

Wcześniej uczestniczyli w spotkaniu, podczas którego mł. insp. Wanda Mende, Naczelnik Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji Komendy Głównej Policji opowiedziała gościom o „Działaniach prewencyjnych Policji adresowanych do dzieci i młodzieży” w zakresie zapobiegnia przestępczości wśród nieletnich i współdziałania w tej tematyce z samorządami, szkołą i sądem rodzinnym.

Ciekawym aspektem dzisiejszego spotkania był też wykład eksperta Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP podinsp. Mirosława Kaczmarka na temat procedury Child Alert.

To już trzeci dzień wizyty policjantów z Ukrainy w Polsce. Wcześniej goście mieli okazję odwiedzić Komendę Główną Policji. Przedstawiciele poszczególnych biur KGP zapoznali policjantów z Ukrainy z tematyką zarządzania strategicznego w polskiej Policji, szkolnictwa i struktury organizacyjnej. Delegaci mieli też okazję odwiedzić Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Wizytę Narodowej Policji Ukrainy oraz DCAF koordynowało Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Tekst: Edyta Adamus
Zdjęcia: Marek Szałajski


Zobacz również