Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów

Wyposażenie gminy Halinów w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych to główny cel projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027. Całkowita wartość inwestycji wyniesie ponad 29,1 mln zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej to przeszło 11,8 mln zł. W sobotę umowę podpisały członkinie zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc oraz burmistrz gminy Halinów Adam Ciszkowski i skarbnik Aneta Leleń. W wydarzeniu udział wzięła Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Celem konkursu jest zwiększenie efektywności dostaw dobrej jakości wody pitnej, a także ograniczenie strat tego cennego surowca. Jak podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego środki unijne pomogą gminom usprawnić funkcjonowanie systemów wodociągowych. – Ma to ogromne znaczenie dla mieszkańców, ponieważ poprawi się ich jakość życia, ale także dla środowiska naturalnego.

Projekt gminy Halinów, który otrzymał wsparcie z UE jest już w trakcie realizacji. Została już wykonana rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Długa Kościelna. Założeniem inwestycji jest zwiększenie przepustowości i możliwość podłączenia większej liczby mieszkańców równoważnych. Docelowo beneficjent wykona sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej o łącznych długościach: długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej – ponad 22,7 km oraz długość wybudowanej sieci wodociągowej – ponad 4,1 km.

Członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc zaznacza, że rozbudowa oczyszczalni ścieków to dopiero pierwszy etap projektu. – Zaplanowano również budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Halinów, Długa Szlachecka, Hipolitów, Józefin.

Realizacja projektu pomoże uporządkować gospodarkę ściekową na terenie gminy z uwzględnieniem zasady likwidowania zanieczyszczeń „u źródła” i zasady „zanieczyszczający płaci”.

Proekologiczny projekt
Dzięki budowie kanalizacji na terenie Halinowa, wody podziemne i powierzchniowe będą zabezpieczane przed przedostawaniem się do nich zanieczyszczeń. Rozbudowę kanalizacji sanitarnej i podłączenie do niej budynków mieszkalnych, znacznie poprawią warunki życia i zdrowia mieszkańców gminy.

Tytuł projektu: Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów
Beneficjent: Gmina Halinów
Całkowita wartość projektu: 29 144 917,12 zł
Dofinansowanie z UE: 11 871 206,13 zł
Działanie: 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.