Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Mławie

To było wyjątkowe wydarzenie – pełne podziękowań, słów uznania i dowodów wdzięczności za pracę i poświęcenie. W tym roku mławscy strażacy swoje święto obchodzili 17 czerwca 2023 r. Tego dnia towarzyszyli im wyjątkowi goście, a także lokalna społeczność.

Pierwszym punktem ceremonii było odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej Komendanta Rejonowego bryg. w stanie spoczynku Kazimierza Ludwińskiego, który przez prawie 40 lat związany był z mławską komendą. To w głównej mierze dzięki Komendantowi Ludwińskiemu został wybudowany obiekt, w którym dziś mieści się Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Ponadto ogromny upór, serce oddane pożarnictwu i chęć zapewnienia mieszkańcom powiatu mławskiego bezpieczeństwa doprowadziły do wyposażenia mławskiej komendy w nowoczesny na tamte lata sprzęt oraz wyszkolenie załogi oraz druhów ochotniczych straży pożarnych na najwyższym poziomie. Uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali:
– Starosta Mławski Pan Jerzy Rakowski,
– Burmistrz Miasta Mława Pan Sławomir Kowalewski,
– dh Witold Ludwiński,
– dh Jerzy Kwiecień,
– oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mławie bryg. Mirosław Wójcik.

Następnie kapelan powiatowy strażaków ks. Jerzy Piątek poświęcił pamiątkową tablicę, a druh Witold Ludwiński wygłosił krótkie przemówienie, w którym m. in. podziękował za tą piękną inicjatywę i uhonorowanie Komendanta Rejonowego Kazimierza Ludwińskiego za wszystko, co zrobił dla mławskiej braci strażackiej i lokalnej społeczności.

Kolejnym punktem uroczystości była Msza Święta w intencji strażaków, którą w kościele Świętej Trójcy w Mławie sprawował kapelan powiatowy strażaków ks. Jerzy Piątek w asyście księży z tejże parafii.

Po nabożeństwie nastąpiło uformowanie szyku i przemarsz pododdziałów strażackich, orkiestry oraz zaproszonych gości do Parku Miejskiego, gdzie odbył się uroczysty apel. Po zajęciu miejsc przez zaproszonych gości, dowódca uroczystości złożył meldunek Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Panu Maciejowi Wąsikowi o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu z okazji Powiatowych bchodów Dnia Strażaka. Następnie podniesiono flagę państwową, a orkiestra dęta zagrała Mazurka Dąbrowskiego.

Po powitaniu zaproszonych gości, głos zabrał gospodarz uroczystości Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mławie bryg. Mirosław Wójcik, który podziękował wszystkim strażakom za codzienną gotowość, profesjonalizm i poświęcenie podczas likwidacji różnego rodzaju zdarzeń. Komendant skierował również słowa uznania w kierunku uczestników uroczystości, dziękując za obecność, wsparcie na wielu płaszczyznach zaczynając od szeroko pojętej współpracy podczas działań ratowniczo-gaśniczych, poprzez pomoc w zakupie samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczego, na umożliwieniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych podległych funkcjonariuszy, kończąc.

Podczas dalszej części uroczystości odczytano wyciągi z postanowień o przyznaniu odznaczeń oraz rozkazy o nadaniu wyższych stopni funkcjonariuszom, druhom oraz osobom zasłużonym dla ochrony przeciwpożarowej. Wręczono:
– Złotą „Odznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”,
– Brązowe „Odznaki zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”,
– Odznaki Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”.

Nie zabrakło wyróżnień przyznanych przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego, które odznaczyło 10 osób Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Natomiast Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP przyznało 3 druhom odznakę „STRAŻAK WZOROWY”.

Powiatowe święto strażaka była doskonałą okazją do wręczenia funkcjonariuszom awansów w stopniu. Na zakończenie Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Piotrowski w uznaniu za wkład w rozwój ochrony przeciwpożarowej wyróżnił Dyplomem 12 strażaków.

Po wręczeniu odznaczeń i awansów Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Maciej Wąsik oraz Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Piotrowski, a także Komendant Powiatowy PSP w Mławie wręczyli akt przekazania i kluczyki do lekkiego samochodu pożarniczego Naczelnikowi OSP Mława – druhowi Arturowi Kupniewskiemu. Następnie pojazd został poświęcony przez księdza Jerzego Piątka.

Wiele ciepłych słów popłynęło od zaproszonych gości. Głos zabrali: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Maciej Wąsik, który oprócz słów uznania dla strażaków, gratulacji z okazji otrzymania odznaczeń i awansów, bardzo wysoko określił poziom współpracy z Komendantem Powiatowym PSP w Mławie.

„Wasza służba to wielki wysiłek i oddanie. Niezwykle wysoko cenię również Wasze umiejętności. Staramy się z rządem czynić waszą pracę jeszcze bardziej satysfakcjonującą, pod każdym względem. Nasze dotychczasowe starania to nie jest nasze ostatnie słowo.” – powiedział Sekretarz Stanu Pan Maciej Wąsik.

Również Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Piotrowski pogratulował funkcjonariuszom oraz druhnom i druhom OSP odznaczeń i awansów, podziękował za ciężką służbę na rzecz bliźniego, a przedstawicielom rządu, województwa i powiatu za dotychczasową, wzorową współpracę.

Ponadto życzenia, podziękowania i gratulacje podczas przemówień okolicznościowych złożyli: w imieniu Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Rafała Romanowskiego Pan Łukasz Gołębiewski, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan Konrad Wojnarowski, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Pan Włodzimierz Wojnarowski, V-ce Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego Pan Krzysztof Bieńkowski, Starosta Mławski Pan Jerzy Rakowski. Na zakończenie głos zabrał Burmistrz Miasta Mława Pan Sławomir Kowalewski, który po przemówieniu wręczył druhom Witoldowi Ludwińskiemu i Zbigniewowi Kaczorek medale „Zasłużony dla miasta Mława”.

Ostatnim punktem uroczystości, jako wyraz pamięci i szacunku dla wielkiego działacza społecznego i niepodległościowego naszego państwa złożono kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Obchody Powiatowego Dnia Strażaka w Mławie swoją obecnością zaszczycili m.in.:
– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Maciej Wąsik,
– Radca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Pan Jacek Sokołowski,
– Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Piotrowski,
– Dyrektor Biura Poselskiego Posła Rafała Romanowskiego Pan Łukasz Gołębiewski,
– Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan Konrad Wojnarowski,
– Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan Artur Czapliński,
– Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego Pan Włodzimierz Wojnarowski,
– Dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wydziału Zamiejscowego w Ciechanowie Pani Justyna Jakubiak,
– Członek Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. Pan Rafał Zgorzelski,
– V-ce Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego Pan Krzysztof Bieńkowski,
– Starosta Mławski Pan Jerzy Rakowski,
– Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego Pan Jan Łukasik,
– V-ce Starosta Powiatu Mławskiego Pani Krystyna Zając,
– V-ce Starosta Powiatu Ciechanowskiego Pan Marek Marcinkowski,
– Sekretarz Powiatu Mławskiego Pani Edyta Wild,
– Członek Zarządu Powiatu Mławskiego Pani Jolanta Karpińska,
– Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Pani Ewa Sztuba,
– Burmistrz Miasta Mława Pan Sławomir Kowalewski,
– Przewodniczący Rady Miasta Pan Lech Prejs,
– Wójt Gminy Radzanów Pan Przemysław Pakuszewski,
– Dziekan Państwowej Uczelni Zawodowej Pani dr Renata Dzik,
– Komendant Powiatowy PSP w Przasnyszu st. bryg. Waldemar Białczak,
– Komendant Powiatowy PSP w Ciechanowie bryg. Tomasz Gajewski,
– st. bryg. w stanie spoczynku Mirosław Rutecki,
– Dowódca 51 batalionu lekkiej piechoty w Ciechanowie mjr Sławomir Głos,
– Szef Wydziału Uzupełnień i Mobilizacji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ciechanowie mjr Krzysztof Sitarski,
– Komendant Powiatowy Policji insp. Artur Ryfiński,
– Zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Robert Górczyński,
– Sekretarz Nadleśnictwa Przasnysz Pan Wojciech Dec,
– Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Dwukoły Pan Zbigniew Lemański,
– Prezes Banku Spółdzielczego w Glinojecku Pani Monika Witkowska,
– V-ce Prezes Zarządu Cedrob S.A. Pan Włodzimierz Bartkowski,
– Członek Rady Nadzorczej Cedrob S.A. Pan Witold Ludwiński,
– Członek Zarządu Cedrob S.A. Pan Mirosław Koźlakiewicz.

Całą uroczystość Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w Mławie uświetniała Strażacka Orkiestra Dęta ze Strzegowa pod batutą kapelmistrza Witolda Nowakowskiego, a także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z jednostki OSP Mława.

Opracowanie: st. kpt. Jacek Dryll – Oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Mławie, redagowała st. sekc. Katarzyna Urbanowska – Oficer prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
Zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Mławie.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.