Przysucha: Kościół Miłosierdzia Bożego

Historia powstania parafii pw. Miłosierdzia Bożego zaczyna się w latach osiemdziesiątych XX w. i jest związana z osobą ks. Kazimierza Pajka ówczesnego wikariusza parafii pw. Św. Jana Nepomucena w Przysusze.

Konieczność budowy nowego kościoła była związana z systematycznie wzrastającą liczbą ludności miasta Przysucha oraz budową nowego osiedla „Południe”. Ks. Kazimierz Pajek za zgodą władzy kościelnej podjął przygotowania do rozpoczęcia budowy.

Uroczystością, która oficjalnie rozpoczęła przygotowania do powstania parafii i budowy kościoła, była Msza św. sprawowana 26 X 1986 r. na placu budowy pod przewodnictwem bp. Edwarda Materskiego – Pasterza Diecezji Sandomiersko-Radomskiej. Następnego roku 17 X oddano do użytku tymczasową, drewnianą kaplicę, która miała służyć jako miejsce modlitwy.

Dnia 1 IX 1989 r. bp Edward Materski erygował drugą parafię w Przysusze nadając jej tytuł Miłosierdzia Bożego. Pierwszym proboszczem mianował ks. Kazimierza Pajka. W kolejnym roku poświęcono fundamenty nowego kościoła i plebanii.

W 1994 r. parafia liczyła ok. 1540 mieszkańców, oprócz budowy świątyni ks. Kazimierz dbał również o rozwój wspólnoty ducha – rozwijając duszpasterstwo w parafii. W tym samym roku 22 V po raz pierwszy miała miejsce uroczystość bierzmowania, której przewodniczył bp Stefan Siczek.

Rok 1999 obfitował w wiele ważnych wydarzeń w historii parafii. 16 V został poświęcony nowy cmentarz parafialny, a od 8 do 15 VIII odbywały się w parafii pierwsze Misje Św. z okazji dziesięciolecia istnienia tej wspólnoty. Nauki rekolekcyjne głosili: ks. Bogusław Lipiec i ks. Jan Serszyński.

W sierpniu proboszcz parafii ciężko zachorował, a ponieważ problemy zdrowotne uniemożliwiały ks. Kazimierzowi pracę w tej wspólnocie, bp Jan Chrapek mianował 3 IX 1999 r. dotychczasowego duszpasterza akademickiego i dyrektora Caritas Diecezji Radomskiej – ks. Sławomira Gregorczyka administratorem parafii.

W Boże Narodzenie roku 1999 w czasie uroczystej Pasterki wspólnota parafii pw. Miłosierdzia Bożego modliła się po raz pierwszy w nowo wybudowanej świątyni. Kościół był wówczas w stanie surowym, ale to wydarzenie było znakiem, że już niebawem parafianie będą mogli wielbić Boga w nowej świątyni. Niestety kilka dni później 29 XII 1999 r. podano do wiadomości smutną informację o śmierci proboszcza – ks. kan. Kazimierza Pajka. Pogrzeb odbył się 3 I 2000 r. Ks. Kazimierz został pochowany jako pierwszy na cmentarzu parafialnym.

Dotychczasowy administrator parafii ks. Sławomir Gregorczyk został mianowany przez bp. Jana Chrapka 19 I 2000 r. drugim proboszczem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Przysusze.

O pierwszym duszpasterzu tej wspólnoty parafianie nie zapomnieli. 14 VIII 2000 r. został zaproszony do Przysuchy bp Adam Odzimek, aby poświęcić grobowiec, w którym spoczywają doczesne szczątki ks. Kazimierza. Ulica, która znajduje obok kościoła i prowadzi na cmentarz parafialny, została nazwana imieniem pierwszego proboszcza parafii. W dziesiątą rocznicę śmierci została poświęcona w kościele tablica ku czci ks. Kazimierza. Wierni często modlą się za ks. Pajka, prosząc o sprawowanie Mszy św., bądź polecając go Miłosiernemu Bogu w modlitwie wypominków.

Rok 2000 był w Kościele powszechnym czasem Wielkiego Jubileuszu. W czasie tego Roku Świętego w diecezji radomskiej peregrynowała figura Świętej Bożej Rodzicielki. W parafii główna uroczystość jubileuszowa miał miejsce 29 I 2000 r. Mszę św. sprawował wówczas bp Edward Materski w obecności Rektora WSD ks. Wacława Depo oraz Ojca Duchownego WSD ks.Piotra Turzyńskiego.

Parafianie oddając cześć Bogu Miłosiernemu w sposób szczególny proszą o wstawiennictwo dwoje świętych, którzy z czasem stali się współpatronami parafii: św. Maksymiliana Kolbe i św. Faustyne Kowalską. W Roku Jubileuszowym 30 IV odbyła w Rzymie kanonizacja św. Faustyny. Tego samego dnia do parafii zostały sprowadzone relikwie tej wielkiej apostołki Bożego Miłosierdzia. Uroczystościom przewodniczył bp Stefan Siczek.

Dnia 13 IV 2000 r. bp Jan Chrapek pobłogosławił nowo wybudowany kościół, który stał się miejscem kultu dla wiernych tej parafii. Uroczystość, która była symbolicznym zakończeniem pierwszego etapu budowy, została poprzedzona duchowym, rekolekcyjnym przygotowaniem, które prowadził ks. Dariusz Rot z WSD w Radomiu. Samą uroczystość pobłogosławienia kościoła poprzedził koncert Antoniny Krzysztoń.

Nowa świątynia stała się najważniejszym miejscem południowej części Przysuchy. Z roku na rok przy kościele powstawały nowe grupy duszpasterskie. Oprócz tradycyjnych wspólnot takich jak ministranci czy schola, Koła Żywego Różańca- w parafii była też grupa Czcicieli Miłosierdzia Bożego, Akcja Katolicka, Wspólnota Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Koło Misyjne, Grupa Teatralna. 2 II 2000 r. został założony również Parafialny Zespół Caritas, niosący wsparcie osobom potrzebującym zwłaszcza przygotowując paczki świąteczne. W 2003 r. powstała przy parafii Katolicka Poradnia Rodzinna, przygotowująca narzeczonych do tworzenia dobrych, opartych na katolickich wartościach małżeństwach i rodzinach. Troszcząc się o dobro dzieci i młodzieży parafia corocznie organizowała obozy parafialne w różnych zakątkach Polski. Uczestnikami tych wyjazdów są najczęściej osoby z grup duszpasterskich. W 2011 roku powstało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oraz Wspólnota Rodzin Ruchu „Mamre”. W 2012 roku postała Grupa Biblijna spotykająca sie co tydzień na rozważaniu niedzielnej ewangelii.

Po oddaniu do użytku nowej świątyni, drewnianą kaplicę – tymczasowe miejsce kultu pozostawiono na potrzeby utworzonej przy parafii świetlicy , w której stworzono warunki dla miłego spędzania czasu pod opieką dorosłych dla dzieci i młodzieży z naszej parafii. Powstało pismo parafialne „Błogosławieni miłosierni…” redagowane przez kilka lat przez Magdalenę i Marka Garbaczów.

Ze względu na intensywny rozwój życia parafialnego bp Jan Chrapek od VI 2000 r. przydzielił do pomocy ks. proboszczowi drugiego kapłana. Pierwszym wikariuszem został mianowany ks. Przemysław Ilnicki. Pracował w parafii do VI 2001 r. Kolejnym wikariuszem został ks. Marek Pionka, pełniąc posługę w tej wspólnocie do VI 2003 r. Trzecim wikariuszem był ks. Daniel Słoniewski, pracując do II 2004 r. Począwszy od III 2004 r. do parafii pw. Miłosierdzia Bożego został skierowany na praktykę duszpasterską dk. Konrad Wójcik. W VI 2004 r. po przyjętych wcześniej święceniach prezbiteratu ks. Konrad został mianowany przez bp. Zygmunta Zimowskiego wikariuszem parafii. Pełnił tę posługę do VI 2007 r. Kolejnym wikariuszem w parafii został ks. Michał Krawczyk, pracując w tej wspólnocie do VI 2009 r. Szóstym z kolei wikariuszem został mianowany ks. Marcin Czerwonka.Od VIII 2011 wikariuszem był ks.Zbigniew Kominek.Od 1 lipca 2014 r. wikariuszem był ks.Karol Janus. Od 26 października 2016 roku wikariuszem jest ks. Kamil Florczak.

W 2002 r. na terenie tej parafii została otwarta nowa szkoła podstawowa. Mszę św. na rozpoczęcie pierwszego roku szkolnego sprawował w kościele parafialnym bp Zygmunt Zimowski.

W 2006 r. parafianie wraz z leśnikami chcąc uczcić postać Papieża Polaka Jana Pawła II, posadzili na placu kościelnym tzw. dąb papieski. W tym samym roku w dniach 24 i 25 VIII 2006 r. wspólnota parafialna świętowała nawiedzenie kopii cudownego Obrazu Pani Jasnogórskiej. Uroczystościom przewodniczył bp Stefan Siczek.

Parafianie wspomagali obydwu proboszczów w budowie świątyni modlitwą, składkami finansowymi, pracą fizyczną. Kierownikami budowy byli Bogdan Rzeźnik, Czesław Tomasik, Ryszard Cudziło, Czesław Nowosielski. Zaangażowaniem w II etapie budowy i urządzania kościoła wyróżnili się m.in parafianie: Teresa i Krzysztof Kosowie, Janina i Jan Kwaśniewscy, Paweł Chabior, Józef Zagdański, Jan Dymski, Tomasz Giziński, Andrzej Jędrusiński, Henryk Misztal,Andrzej Lewandowski,Zdzisław i Barbara Bałtowscy, Jerzy Ścierski, Małgorzata Tomaszewska, Grzegorz Plaskota (Organista), Tadeusz Antoniak , Zdzisław Stolarek, Roman Nocoń, Woiciech Palimąka (nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej).

Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Przysusze został zbudowany w stylu nowoczesnym. Jest to budowla jednonawowa z wyraźnie wyodrębnionym prezbiterium. Na uwagę zasługuje umieszczone w prezbiterium tabernakulum, a także znajdująca się w kościele chrzcielnica oraz ikona Matki Bożej Czułej Miłości. Po prawej stronie prezbiterium jest tablica upamiętniająca pierwszego proboszcza ks. kan Kazimierza Pajka. Po lewej stronie prezbiterium jest zawieszona tablica upamiętniająca budowę świątyni oraz dedykację kościoła.

Msze Święte
W niedzielę:
8.00, 10.00, 12.00, 17.00
W dzień powszedni: 16.30, 17.00

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.