Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych

26 lipca br. w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz podpisał z Prezydentem Miasta Radosławem Witkowskim umowę dotyczącą dofinansowania w ramach rezerwy celowej budżetu państwa zadania pn. „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych”. Na mocy umowy Radom otrzyma dopłatę w wysokości ponad 35 mln zł na rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W wydarzeniu uczestniczyli Posłowie na Sejm RP: Marek Suski, Anna Kwiecień i Andrzej Kosztowniak.

Szanowni Państwo, po raz kolejny spotykamy się dziś w Radomiu na ważnej uroczystości poświęconej podpisaniu umowy na rozbudowę od podstaw Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Kolejne duże Rządowe środki trafiają do naszego miasta, do naszego regionu – 35 mln złotych z Rezerwy Celowej Budżetu Państwa to olbrzymie pieniądze. Chciałbym bardzo podziękować Parlamentarzystom. Jest to ciężka praca posłów, którzy musieli wyróżnić się spośród innych parlamentarzystów z 16 województw, którzy zabiegają o własne inwestycje. Serdecznie Państwu za to zaangażowanie i myślenie o ziemi radomskiej dziękuje. Cieszę się, że jako Radomianin miałem okazję podpisać dzisiaj z Panem Prezydentem tę ważną dla nas wszystkich mieszkańców Radomia umowę. W przyszłym tygodniu jest możliwość ogłoszenia przetargu, mam nadzieję że jak najszybciej ruszy. Służba zdrowia, bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, poprawa jakości leczenia i praca personelu jest bardzo ważna. Liczę, że w grudniu 2025 roku będziemy się cieszyć z tej nowej inwestycji. Wszystkim serdecznie gratuluje. Dziękuje za wspólną pracę, która zakończyła się sukcesem. Dziękuje za państwa obecność, zaangażowanie i za uwagę – powiedział Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz.

7 lipca 2023 r. Minister Finansów wydał decyzję o dofinansowaniu, z rezerwy celowej budżetu państwa, realizacji przez miasto Radom, w latach 2023–2025, zadania pn. „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych”. Zgodnie z decyzją łączna kwota dofinansowania wyniesie 35 036 605 zł, w tym: 6 473 677 zł w 2023 r., 11 282 622 zł w 2024 r. oraz 17 280 306 zł w 2025 r.

Celem inwestycji jest poprawa jakości udzielanych świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, a więc zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych (dzięki wydzieleniu odpowiednich stref, systemowi wentylacji, automatycznej dekontaminacji, dezynfekcji i jonizacji), a także przystosowanie SOR do udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku zdarzeń mnogich i masowych, przez zapewnienie sprawnego triage i kompleksowej diagnostyki.

W wyniku rozbudowy powierzchnia SOR zwiększy się z około 1,57 tys. m2 do blisko 2,32 tys. m2. Dodatkowo wykorzystanie nowoczesnych materiałów i energooszczędnej konstrukcji budynku zapewni lepsze parametry w zakresie energochłonności.

Realizację prac podzielono na cztery etapy:
· Etap I – rozbudowa w systemie modułowym wschodniej części oddziału SOR, w której zlokalizowane będą sale zabiegowe, sale obserwacyjne, sala intensywnego nadzoru, ciepła sień i izolatka.
· Etap II – wykonanie tymczasowej zabudowy kontenerowej, z dotychczasowym wyposażeniem, w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania oddziału SOR. Zabudowa ta zostanie zdemontowania po zakończeniu III etapu budowy.
· Etap III – rozbiórka istniejącej zabudowy oddziału SOR, wykonanie nowej zabudowy modułowej i scalenie nowopowstałego obiektu z już działającym, tj. utworzonym w etapie I.
· Etap IV – dostawa i montaż wyposażenia medycznego.

Ponadto, w ramach etapów I-III, będzie realizowana budowa dróg wewnętrznych, która na każdym etapie budowy i po jej zakończeniu ma zapewnić podjazd oraz miejsca postojowe dla oczekujących ambulansów oraz możliwość wykonywania przez nie manewrów. Udział w uroczystości wzięli również: II zastępca Prezydenta Miasta Mateusz Tyczyński, III zastępca Prezydenta Miasta Marta Michalska-Wilk, Skarbnik Miasta Sławomir Szlachta, Radna Rady Miejskiej Teresa Skoczek, Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu Marek Pacyna, Zastępca Dyrektora ds. eksploatacyjnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Jerzy Zawodnik, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Murawski.

Realizacja przedmiotowego zadania ma zakończyć się do 1 grudnia 2025 r.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.