Samorząd Mazowsza przeznaczy blisko 2,4 mln zł na inwestycje w gminie Załuski

Przebudowa dróg w Załuskach i Złotopolicach, modernizacja szkół w Kroczewie i Szczytnie czy zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowe Wrońska – to tylko przykłady inwestycji dofinansowanych przez samorząd Mazowsza. W sumie to blisko 2,4 mln zł wsparcia. Dziś umowy podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz wójt gminy Załuski Kamil Koprowski. Z kolei w Kroczewie odbyło się oficjalne otwarcie parku podworskiego. W jego odnowie pomogły fundusze unijne i środki z budżetu województwa mazowieckiego. W spotkaniach wziął udział radny województwa Konrad Wojnarowski.

W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których samorządy lokalne z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na realizację ważnych inwestycji.

Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk, ich efekty możemy obserwować w całym regionie. – Dziś podpisujemy umowy na szereg ważnych inwestycji m.in. drogowych i w placówkach oświatowych. Mamy też okazję zobaczyć odnowiony park w Kroczewie. Przedsięwzięcie wsparliśmy środkami z budżetu województwa oraz unijnymi. Jestem przekonany, że w tak pięknym miejscu, mieszkańcy będą chętnie spędzać czas – dodaje.

Drogi w Załuskach i Złotopolicach zostaną przebudowane
W ramach zadania zostaną przebudowane odcinki dróg wewnętrznych – o długości ok. 970 m w Załuskach oraz o długości ok. 800 m w Złotopolicach. W Załuskach powstaną nawierzchnia bitumiczna o szerokości jezdni 3,5-4 m, pobocza obustronne o szerokości 0,25 m oraz zjazdy. Z kolei w Złotopolicach zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna o szerokości jezdni 3,5-5 m, pobocza obustronne o zmiennej szerokości 0,50-0,75 m z kruszywa łamanego oraz zjazdy. Zostanie także poszerzona jezdnia.

To 1,8 mln zł dofinansowania z budżetu Mazowsza. Inwestujemy w bezpieczeństwo i komfort podróżowania mieszkańców – podkreśla radny województwa Konrad Wojnarowski.

Nazwa zadania: Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice
Koszt inwestycji: 3 000 000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 1 800 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2023-2025

Szkoły w Kroczewie i Szczytnie zmodernizują kuchnie i stołówki
Szkoły Podstawowe w Kroczewie i Szczytnie zostaną zmodernizowane i doposażone. Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel 120 tys. zł. W ramach inwestycji zostaną odnowione kuchnie i stołówki. Zakupione zostanie także wyposażenie, m.in. piec konwekcyjno-parowy, taboret elektryczny, blender gastronomiczny, okap, szafa gastronomiczna, a także stoliki i krzesełka na stołówkę czy zastawa stołowa. Obecnie kuchnia w szkole podstawowej w Szczytnie dziennie przygotowuje posiłki dla ponad 400 uczniów, w tym trzy posiłki dla 85 najmłodszych dzieci z oddziałów przedszkolnych uczęszczających do szkoły w Szczytnie. Z kolei szkoła podstawowa w Kroczewie przygotowuje posiłki dla 200 uczniów swojej szkoły, w tym po 3 posiłki dziennie dla 71 dzieci z oddziałów przedszkolnych.

Nazwa zadania: Modernizacja i zakup doposażenia do szkół podstawowych w Kroczewie i Szczytnie
Koszt inwestycji: 200 000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 120 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2023
Ponad 159,5 tys. zł na modernizację boiska w Szczytnie

W ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023” gminy i powiaty z województwa mazowieckiego mogły ubiegać się o środki na budowę, przebudowę, modernizację i remont obiektów sportowych. Dofinansowanie otrzymała także gmina Załuski. Ponad 159,5 tys. zł pomoże w modernizacji boiska sportowego w Szczytnie.

Mazowsze wspiera strażaków ochotników
W tym roku jednostki ochotniczej straży pożarnej z Mazowsza otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remont lub modernizację strażnic. Mazowieckie OSP dzięki wsparciu samorządu kupią 111 nowych pojazdów, a także wyremontują lub zmodernizują 233 strażnice. Sejmik przeznaczył na pomoc aż 23,5 mln zł. Z tej puli 100 tys. zł trafi do gminy Załuski na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowe Wrońska.

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych
Program „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” to nowa pozycja wśród programów wsparcia samorządu województwa. W jego ramach Mazowsze udziela pomocy finansowej gminom na rozwój tzw. centrów integracyjno-kulturalnych, np. świetlic wiejskich, gminnych/osiedlowych ośrodków kultury, domów kultury itp. Sejmik województwa przeznaczył na ten cel ponad 30,7 mln zł. Wśród dofinansowanych projektów znalazła się termomodernizacja części budynku integracyjnego w Załuskach. Wsparcie z budżetu województwa to ponad 119,6 tys. zł.

Nowe oświetlenie w gminie Załuski
„Mazowsze dla sołectw” to jeden z pierwszych programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Tylko w tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 7,4 mln zł otrzyma 755 projektów z całego Mazowsza, 5 z nich zostanie zrealizowanych na terenie gminy Załuski. Na ich realizację władze regionu przeznaczyły 50 tys. zł. Dzięki tym środkom zamontowane zostanie oświetlenie uliczne w miejscowościach: Przyborowice Dolne, Przyborowice Górne, Stare Olszyny, Wojny i Naborowo Parcele.

Mazowsze dla seniorów
W ramach realizowanego już po raz drugi programu „Mazowsze dla seniorów” samorządy mogły ubiegać się o dofinansowanie inicjatyw podejmowanych przez gminne rady seniorów. Środki z budżetu województwa – 46,5 tys. zł trafią do gminy Załuski na realizację dwóch projektów: „Aktywność siłą Seniora” – 23,4 tys. zł oraz „Senior z pasją” – 23,1 tys. zł wsparcia.

Park podworski w Kroczewie odnowiony
Dzięki środkom pochodzącym z Unii Europejskiej oraz z budżetu województwa mazowieckiego w 2021 r. rozpoczęła się realizacja zadania „Ożywienie potencjału turystycznego gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie”. Park zyskał nowe aleje dla pieszych i rowerzystów, ławki i tablice informacyjne. Powstały altany, kładka nad kanałem, pomosty na stawie oraz pomost wraz z kaskadą wodną. Wykonano też rekultywację terenów zielonych. W parku będą organizowane festyny rodzinne i imprezy kulturalne. Prace zakończyły się jesienią 2022 r.

Park podworski w Kroczewie powstał w drugiej połowie XIX w. Reprezentuje on typ parku nizinnego parku krajobrazowego wykorzystującego niewielkie różnice terenu. Jego cennym uzupełnieniem są dwa stawy oraz łączący je stumetrowy kanał. Zajmuje on obecnie obszar o powierzchni ponad 8 ha. Teren stanowi cenny obszar dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Po 1944 r. teren pozostał ustawowo pozbawiony właścicieli, co spowodowało powolną degradację terenu. Następnie, park przejęło Wojsko Polskie, a użytkownikiem była jednostka Modlin 21-21. 1 czerwca 1980 r. park w Kroczewie wpisano jako obszar do rejestru zabytków. W 2016 r. właścicielem nieruchomości gruntowej obejmującej pozostałości zespołu podworskiego została gmina Załuski, która nabyła nieruchomość od Agencji Mienia Wojskowego.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.