W Areszcie na Służewcu potrzebni byli negocjatorzy- na szczęście to ćwiczenia

W Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu odbyły się ćwiczenia w zakresie działań ochronnych, w trakcie których ćwiczono wykonywanie zadań służbowych funkcjonariuszy aresztu z funkcjonariuszami Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej. Współdziałanie oparte zostało na obowiązującym porozumieniu pomiędzy tymi organami oraz przepisami regulującymi funkcjonowanie tych służb.

Nie rzadziej niż raz w roku przeprowadza się w jednostce ćwiczenia, w których doskonali się sprawność funkcjonariuszy i pracowników jednostki w działaniach ochronnych. Ćwiczenia odbywają się przy udziale Straży Pożarnej i Policji. Przebieg ćwiczeń realizowany jest na podstawie konspektu, w którym uwzględnia się stosowany w jednostce sposób ochrony, występujące i przewidywane zagrożenia oraz wykorzystanie funkcjonariuszy i pracowników. Tego rodzaju ćwiczenia pozwalają przećwiczyć elementy obowiązujących w jednostce procedur ochronnych, przy współpracy ze Strażą Pożarną i Policją. Wnioski z ćwiczeń stanowią cenny materiał, pozwalający wypracować skuteczne rozwiązania na wypadek powstania zagrożeń dla bezpieczeństwa jednostki.

Jak zakładał tegoroczny scenariusz skazani zatrudnieni w pomieszczeniu warsztatu dokonują podpalenia, odmawiają jego opuszczenia i poddania się kontroli. Istnieje prawdopodobieństwo, że może dojść do zbiorowego wystąpienia skazanych deklarujących przynależność do podkultury przestępczej.

Każdy dzień pracy funkcjonariusza może przynieść nowe zagrożenia. W kontaktach ze skazanymi wpisuje się element zaskoczenia, niepewności i nieprzewidywalności. Każdy funkcjonariusz musi pamiętać, że pracuje w specyficznym miejscu, w miejscu w którym trzeba zachować gotowość, w związku z możliwymi sytuacjami kryzysowymi. Na jakim poziomie gotowości są funkcjonariusze służewieckiego aresztu miał sprawdzić piątkowy alarm. Syreny zawyły o 09.00 rano. Okazało się, że niemalże w jednym momencie trzeba było pracować na kilku frontach. Ocena zagrożenia wyglądała następująco; zagrożenie życia lub zdrowia oraz mienia zakładu, do tego zagrożenie pożarowe i ryzyko buntu na tle podkultury przestępczej.

Podobne ćwiczenia są organizowane systematycznie w Areszcie na Służewcu. Funkcjonariusze są zaskakiwani ich terminem. Działania pod wpływem stresu, nawet zgodnie ze scenariuszem są polem do sprawdzenia siebie, swojej odporności na stres oraz umiejętności realizowania zadań pod presją czasu.

Wszyscy funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu wyznaczeni do zadań związanych z przeprowadzeniem ćwiczenia zostali przeszkoleni w zakresie BHP oraz mogących wystąpić ewentualnych zagrożeń w trakcie przygotowań jak i podczas przebiegu ćwiczenia.

Po ćwiczeniach nastąpiła zbiórka kadry na placu apelowym przed administracją gdzie Dyrektor Aresztu podsumował wszystkie wątki związane z taktyką zrealizowanych działań.

Powyższe zdarzenia pozwoliły przećwiczyć w zbliżonych do rzeczywistych warunkach współdziałanie różnych służb, prowadzenie akcji ratowniczej. Równolegle wykonywano także zadania operacyjne przewidziane w takich sytuacjach, które mają olbrzymie znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności.

opracowała por. Agnieszka Tracz

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.