W Zakładzie Karnym w Siedlcach powstaną pomoce dydaktyczne

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach podpisał porozumienie o współpracy z Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach w ramach którego skazani będą wykonywali pomoce dydaktyczne dla dzieci.

Porozumienie o współpracy sygnowali: Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach kpt. Zbigniew Śpiewak i Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach Krzysztof Prochenka. Współpraca obu instytucji dotyczy wykonania pomocy dydaktycznych dla podopiecznych placówki szkolnej, które będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć terapeutycznych.

Osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo w ramach terapii zajęciowej będą w najbliższym czasie wykonywać pod okiem terapeuty pomoce dydaktyczne z materiałów dostarczonych przez ośrodek szkolno-wychowawczy. Wspólne przedsięwzięcie ma na celu terapię osób pozbawionych wolności poprzez pracę społecznie użyteczną oraz readaptację i reintegrację społeczną skazanych.

Służba Więzienna chętnie uczestniczy w różnorodnych projektach. Podkreślić należy, że tego rodzaju działania stanowią niezwykle ważny element procesu resocjalizacji, gdyż osadzeni przekonują się, że podjęty przez nich wysiłek spotyka się z akceptacją ze strony społeczeństwa. Zajęcia są doskonałą okazją do budowania w osobach pozbawionych wolności wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, poczucia własnej wartości, a także uczą konstruktywnego organizowania czasu wolnego i stwarzają warunki do kształtowania nawyku permanentnej pracy,

Tekst: por. Przemysław Turyk
Zdjęcia: mjr Marta Kuźma

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.