Wojewoda stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Otwocka

Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski, 15 grudnia br., stwierdził w całości nieważność uchwały Rady Miasta Otwocka z 15 listopada 2023 r. w sprawie prowadzenia jako wspólnej z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego instytucji kultury pod nazwą „Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego”. Rada Miasta Otwocka błędnie przyjęła, że ww. uchwała stanowi akt prawa miejscowego.

Rada Miasta Otwocka wyraziła zgodę na prowadzenie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego instytucji kultury pod nazwą „Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego” – jako wspólnej instytucji kultury. Przedmiotowa uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Otwocka 15 listopada 2023 r. i doręczona do Wojewody Mazowieckiego 16 listopada br. Z uwagi, że postanowienia uchwały budziły zastrzeżenia Wojewody, Rada Miasta została powiadomiona o wszczęciu postępowania nadzorczego. Rozstrzygnięcie nadzorcze zostało wydane 15 grudnia br.

Powodem unieważnienia ww. uchwały jest m.in. błędne stwierdzenie przez Radę Miasta Otwocka, że stanowi ona akt prawa miejscowego. Wadliwa kwalifikacja przedmiotowej uchwały jako aktu prawa miejscowego spowodowała błędne określenie daty jej wejścia w życie. Nieprawidłowe określenie daty wejścia w życie uchwały niebędącej aktem prawa miejscowego, tym samym uzależnienie jej obowiązywania od publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym stanowi istotne naruszenie prawa.

Prawidłowa treść uchwały powinna być zgodna z przepisami prawa, a jej tryb podjęcia musi odpowiadać określonym procedurom. Powinna być także zgodna z wymaganiami formalnymi i materialnymi.

Należy podkreślić, że uchwała ta zawiera przepis wyrażający czynność jednorazową, którą jest ,,wyrażenie zgody na prowadzenie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego instytucji kultury pod nazwą „Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego” – jako wspólnej instytucji kultury, co nie stanowi aktu prawa miejscowego.

Ponadto, aby uchwała mogła być zaliczona do kategorii aktu prawa miejscowego powinna cechować się generalnością, abstrakcyjnością i mieć powszechnie obowiązujący charakter. Analiza dokumentu nie wykazała ww. cech w uchwale Rady Miasta Otwocka.

Należy podkreślić, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym ww. uchwała stanowi akt kierownictwa wewnętrznego o charakterze inicjującym. Tego typu uchwały są uchwałami wyznaczającymi kierunek dla dalszych działań organu wykonawczego – i w tym zakresie są one wiążące dla tego organu.

Ponadto informujemy, że uchwała ta nie zawiera żadnego stanowiska Rady Miasta Otwocka, które stanowiłoby podstawę dla pożądanych w tym zakresie działań Prezydenta Miasta Otwocka, a zawiera jedynie typowe stanowisko organu stanowiącego Miasta Otwocka.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.