Zajęcia w ramach ogólnopolskiego programu edukacji prawnej „W SŁUŻBIE PRAWU”

W ramach ogólnopolskiego program edukacji prawnej w dniu dzisiejszym Oddział Zewnętrzny w Popowie odwiedzili uczniowie klasy mundurowej oraz pedagogiczno – psychologicznej IV Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie.

Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani z możliwościami jakie daje zatrudnienie w Służbie Więziennej oraz oczekiwaniami i specyfiką pracy na stanowisku funkcjonariusza Służby Więziennej. Ponadto poznali podstawowe akty prawne regulujące odbywanie kary pozbawienia wolności oraz stosowanie tymczasowego aresztu. Funkcjonariusze grochowskiego aresztu przybliżyli zasady funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego i zapoznali gości z prowadzonymi w jednostce oddziaływaniami resocjalizacyjnymi a także formami zatrudnienia więźniów zarówno na terenie jednostki jak i poza nią. Grupa uczniów obejrzała pawilon mieszkalny, miejsca zakwaterowania osadzonych kobiet, plac spacerowy i salę widzeń.

Celem spotkania z uczniami były także działania prewencyjne mające na celu ograniczenie przestępczości nieletnich poprzez wskazanie młodym ludziom konsekwencji swoich wyborów życiowych. Służba Więzienna nie tylko chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, ale także działa prewencyjnie w obszarze przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży szkolnej. Takie spotkania dają możliwość uświadamiania młodych ludzi o konsekwencjach negatywnego zachowania.

Program edukacji prawnej “W SŁUŻBIE PRAWU”
Znowelizowana ustawa o Służbie Więziennej wprowadziła nowe zadania naszej formacji: edukację prawną młodzieży związaną z prewencją przestępstw (art. 2 ust. 2 pkt. 10 ustawy). Zadania w zakresie prowadzenia edukacji prawnej nie są odmienne od tych, które Służba Więzienna realizowała dotychczas. W wielu jednostkach od dawna prowadzono współpracę z placówkami oświatowymi czy innymi instytucjami, zwłaszcza w zakresie prewencji przestępstw wśród młodzieży. Nierzadko odbywały się wizyty szkół w jednostkach penitencjarnych. Dzięki nowej regulacji działania edukacyjne mogą zostać skoordynowane na szczeblu ogólnopolskim. Zajęcia na terenie jednostki penitencjarnej ukazują realia życia więziennego nie tylko z perspektywy więźniów, ale także funkcjonariuszy. Uświadamiają młodzieży, że łamanie prawa może przekreślić ich plany na przyszłość, a więzienie jest dla każdego trudnym doświadczeniem. Przebieg zajęć edukacyjnych dla młodzieży w jednostce karnej przedstawia się następująco: lekcja z zakresu edukacji prawnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego i prewencji przestępstw; świadectwo więźnia, który opowiadając historię swojego życia zachęca młodych ludzi, aby nie wikłali się w zabronioną prawem działalność; spacer po jednostce penitencjarnej wraz z funkcjonariuszem bezpieczną, specjalnie przygotowaną dla młodzieży trasą; prezentacja pracy w Służbie Więziennej oraz prezentacja Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Tego typu spotkania zdecydowanie wpływają na budowanie świadomości w społeczeństwie, od najmłodszych lat, że Służba Więzienna jest formacją, mającą ważne zadania do wykonania dla ochrony społeczeństwa.

Tekst: por. Ewa Smolińska
Zdjęcia: OZ Popowo

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.