piątek, 07 października 2022

Zakończenie kursu podstawowego OSP

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim w dniach od 22 maja do 10 lipca odbyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. W szkoleniu brało udział 40 druhów skierowanych przez 13 Jednostek OSP z terenu powiatu nowodworskiego.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne odbywały się na terenie Komendy powiatowej z zachowaniem reżimów sanitarnych. Ujęty w zakresie szkolenia test w komorze dymowej odbył się w dniu 26 i 27 czerwca. 10 lipca na egzaminie teoretycznym i praktycznym stawiło się 39 uczestników. Po pozytywnym napisaniu testu wiedzy teoretycznej oraz po przećwiczeniu w grupach 4 osobowych założeń praktycznych, komisja egzaminacyjna uroczyście wręczyła wszystkim 39 egzaminowanym uczestnikom zaświadczenia uprawniające do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.


Zobacz również