Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków OSP w Białobrzegach

17 grudnia 2023 r. odbył się egzamin kończący Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP powiatu białobrzeskiego, które rozpoczęto 20 października 2023 r. W szkoleniu uczestniczyło 27 kursantów z jednostek osp z terenu powiatu białobrzeskiego, w tym 15 kandydatów z jednostek OSP KSRG oraz 12 kandydatów z jednostek OSP spoza KSRG.

Program szkolenia zawierał m.in. zajęcia teoretyczne, praktyczne, test w komorze dymowej oraz szkolenie ze współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone były przez funkcjonariuszy z KP PSP w Białobrzegach. W ramach kursu podstawowego druhowie zrealizowali także, przeprowadzone przez Ośrodek Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, szkolenie z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz zaliczyli test w komorze dymowej. Tematykę kierowania ruchem drogowym zrealizowano przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Białobrzegach.

Szkolenie obejmowało 136 godzin zajęć, których tematyka dotyczyła m.in.: BHP, pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych, działań podczas zdarzeń z materiałami niebezpiecznymi i pożarami, obsługi mechanicznych urządzeń ratowniczych, sprawianie drabin, prowadzenia korespondencji radiowej i kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń.

Słuchacze kursu w ramach zajęć praktycznych mogli ćwiczyć założenia z ratownictwa drogowego na wrakach pojazdów udostępnionych przez Stację Demontażu Pojazdów w Starym Goździe AUTO-SKOCZEK.

Kurs zakończony został egzaminem, który składał się z dwóch części:
1. teoretycznej – pisemny sprawdzian wiedzy;
2. praktycznej – trzy zadania z obsługi sprzętu oraz zadanie z taktyki ratowniczej i gaśniczej.

Egzamin był potwierdzeniem przygotowania strażaków do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo – gaśniczych, w tym do samodzielnego wykonywania czynności w ramach zastępu Ochotniczej Straży Pożarnej .

Szkolenie ukończyli druhowie z jednostek:
– OSP Stawiszyn gm. Białobrzegi,
– OSP Sucha gm. Białobrzegi,
– OSP Stara Błotnica gm. Stara Błotnica,
– OSP Stare Żdżary gm. Stara Błotnica,
– OSP Radzanów gm. Radzanów,
– OSP Boże gm. Stromiec,
– OSP Biejków gm. Promna,
– OSP Rykały, gm. Promna,
– OSP Kadłubska Wola, gm. Stara Błotnica
– OSP Kaszów, gm. Stara Błotnica,

Szkolenie z wynikiem pozytywnym ukończyło 27 słuchaczy. Wszystkim druhnom i druhom gratulujemy ukończenia szkolenia oraz życzymy powodzenia w działaniach!

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.