Zmiany na stanowisku Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

27 października 2022 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania i powierzenia pełnienia obowiązków na stanowisku Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Po wprowadzeniu sztandaru Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie i odśpiewaniu hymnu państwowego, przywitani zostali przybyli goście:
– nadbryg. Arkadiusz Przybyła – Zastępca Komendanta Głównego PSP,
– nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni – Rektor-Komendant SGSP wraz z bryg. mgr inż. Pawłem Fliszkiewiczem – Prorektorem-Zastępcą Komendanta ds. Operacyjnych SGSP,
– Pan Andrzej Wasilewski – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
– st. bryg. w st. spocz. Dariusz Stumski – były Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
– ks. mł. bryg. Jerzy Sieńkowski – Kapelan Mazowieckich Strażaków,
– Kadra Kierownicza Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego.

Ważnym momentem uroczystej zbiórki było odczytanie decyzji personalnych:

  • Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o odwołaniu z dniem 31 października 2022 roku nadbryg. Jarosława Nowosielskiego ze stanowiska Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego, oraz
  • Decyzji Komendanta Głównego PSP o powierzeniu z dniem 1 listopada 2022 roku st. bryg. Jarosławowi Piotrowskiemu pełnienia obowiązków na stanowisku Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Po 35 latach służby w Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Nowosielski Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP, w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne, zdał obowiązki żegnając się równocześnie ze sztandarem, a następnie składając meldunek nadbryg. Arkadiuszowi Przybyle Zastępcy Komendanta Głównego PSP, o treści „Panie nadbrygadierze, nadbrygadier Jarosław Nowosielski melduje zdanie obowiązków Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP”.

Zastępca Komendanta Głównego PSP podziękował nadbryg. Nowosielskiemu za wieloletnią, wzorową służbę oraz wkład w rozwój ochrony przeciwpożarowej województwa mazowieckiego; życzył sukcesów w realizacji nowych zamierzeń oraz dobrego zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

Nadbryg. Jarosław Nowosielski w ciepłych słowach wspominał przebieg 2,5-letniej służby w Komedzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie, dziękując Komendantom Powiatowym/Miejskim PSP z terenu Mazowsza oraz funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym KW PSP w Warszawie za wzorową współpracę i życzliwość podczas pokonywania trudów służby.

Nadbryg. Jarosław Nowosielski służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 1988 roku. Pełnił służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Ciechanowie oraz Komendzie Powiatowej PSP w Ciechanowie pełniąc funkcje m.in. dowódcy sekcji oraz dowódcy zmiany.

W 1995 roku nadbryg. Jarosław Nowosielski ukończył Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Tytuł magistra uzyskał w 2003 roku w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku na Wydziale Nauk Politycznych. W 2009 roku ukończy studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Politechnice Warszawskiej. W 2012 roku ukończył studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

W 2016 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Ciechanowie. W listopadzie 2018 roku został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

Z dniem 27 marca 2020 roku nadbryg. Jarosław Nowosielski został powołany na stanowisko Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Nadbryg. Jarosław Nowosielski odznaczony jest m.in. srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz złotym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa”.

W dniu 7 maja 2021 roku nadbrygadier Jarosław Nowosielski odebrał nominację na stopień nadbrygadiera PSP z rąk Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy.

Podczas uroczystego apelu Zastępca Komendanta Głównego PSP przedstawił przyjmującego pełnienie obowiązków na stanowisku Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jarosława Piotrowskiego, charakteryzując przebieg jego dotychczasowej służby pożarniczej. St. bryg. Piotrowski przywitał się ze sztandarem oraz złożył meldunek nadbryg. Arkadiuszowi Przybyle o przyjęciu pełnienia obowiązków.

St. bryg. mgr inż. Jarosław Piotrowski służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1983 roku podejmując naukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie, którą ukończył w 1985 roku uzyskując tytuł technika pożarnictwa. W czasie służby systematycznie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe i ogólne. W 1991 roku ukończył w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie studia I stopnia w zakresie specjalności taktyczno-dowódczej, uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa, a w 1994 roku studia II stopnia w zakresie specjalności profilaktycznej, uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. Dodatkowo w 2008 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na Politechnice Częstochowskiej. Uczestniczył także w wielu kursach, szkoleniach i seminariach z zakresu realizowanych zadań służbowych.

W okresie swojej służby w ochronie przeciwpożarowej zajmował szereg stanowisk dowódczych w hierarchii zawodowej, m.in.: kierownika sekcji, dowódcy JRG. Z dniem 1 września 2020 roku powołany na stanowisko Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach, które zajmował do dnia 23 października 2022 roku.

Brał udział oraz dowodził akcjami ratowniczo-gaśniczymi. Największe z nich, to: pożar kompleksu leśnego w Kuźni Raciborskiej (1992r.), trąba powietrzna w miejscowości Adamów, Huby, Skrzydlów (2007r.), Częstochowa, Blachownia, Trzepizury, Mykanów, Grabowa, Łochynia, Konradów, Łojki, Kruszyna, Bogusławice (2008), powódź na terenie miejscowości Częstochowa, Poczesna, Kruszyna, Kłomnice (2010), katastrofa lotnicza samolotu (2014). Uczestniczył w zabezpieczeniu VI Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie na Jasnej Górze (1991r.) oraz wizyt Papieża Jana Pawła II w Częstochowie w 1991r., 1997r., Papieża Benedykta XVI w 2006r., Papieża Franciszka w 2016r.

Z dniem 26 października 2022 roku powierzono st. bryg. Jarosławowi Piotrowskiemu pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Za swoją działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz działalność cywilną wielokrotnie był odznaczany i wyróżniany, m.in.: Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za Długoletnią Służbę”, Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za Zasługi dla WOPR”, Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla WOPR”, Dyplomem Komendanta Głównego PSP.

Opracowanie: sekc. Katarzyna Urbanowska – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.
Zdjęcia: str. Arkadiusz Malik, sekc. Katarzyna Urbanowska – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.