Mała Wieś: Kościół św. Maksymiliana Kolbe

Sprawa budowy kościoła – kaplicy w Małej Wsi zrodziła się już w 1947 roku. Wybrano wtedy Komitet Organizacyjny budowy, uzyskano działkę i rozpoczęto zbiórki ofiar. Proboszczem w Orszymowie był wówczas ks. Jan Błaszczak. Niestety warunki społeczno – polityczne tamtych lat udaremniły szlachetny zamiar. Po objęciu parafii przez nowego proboszcza ks. kan. Ksawerego Ziemieckiego w 1961 roku i w ciągu wielu następnych lat nie było możliwości powrotu do myśli o budowie. Dopiero na początku roku 1978 proboszcz parafii Orszymowo podjął tę myśl na nowo. Uzyskał zgodę Biskupa Dra Bogdana Sikorskiego i odpowiednich władz świeckich. Załatwienie wszystkich niezbędnych dokumentów nie było jednak proste.

Po ich uzyskaniu inż. arch. Andrzej Pawlikowski z Warszawy przystąpił do realizacji planów budowy kaplicy – kościoła na działce o wymiarach 22x98m. Właściwe prace zostały rozpoczęte 16 kwietnia 1980 roku. Poświęcenie placu i fundamentów odbyło się 25 maja 1980 roku. Dokonał go Biskup Płocki w towarzystwie wielu księży z Płocka i z dekanatu. Poświęcił kamień węgielny wyjęty z grobu św. Piotra i święcony już przez papieża Jana Pawła II. Homilię wygłosił ks. infułat Zdzisław Piechna, parafianin orszymowski. Spisano odpowiedni akt – dokument. Kaplica nosi nazwę św. Jadwigi Królowej dla upamiętnienia pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Prace murarskie prowadził majster murarski Henryk Nowacki z Bożenia. Konsekracji kościoła dokonał ks. Biskup Bogdan Sikorski w niedziele 9 listopada 1980 roku. Ks. Biskup Konsekrator podziękował bardzo serdecznie ks. Proboszczowi Ksaweremu Ziemieckiemu oraz Wiernym za trud budowy kaplicy. Zaraz też zostały wprowadzone w nowo poświęconym kościele nabożeństwa niedzielne, I piątki miesiąca, Msze św. w dni powszednie, w które ks. Prefekt prowadził lekcje religii w uruchomionej sali katechetycznej. W roku 1981 po rozebraniu masywnego frontonu kościół został rozbudowany o jedna trzecią dotychczasowej długości – liczy obecnie 36 m długości i 12 metrów szerokości. Obok kościoła w latach 1982/83 została zbudowana wieża -dzwonnica wysokości 16 metrów.

Dnia 1 stycznia 1985 roku decyzja ks. Biskupa Zygmunta Kamińskiego została erygowana parafia w Małej Wsi, której patronem został ogłoszony św. Maksymilian Kolbe. Pierwszym proboszczem nowo utworzonej parafii został Ks. Dr Albin Łuczkowski, który pracował w parafii Mała Wieś przez 13 lat. Nowo przybyły proboszcz miał za zadanie zorganizowanie życia religijnego i duszpasterskiego w nowym ośrodku parafialnym. Ks. Dr Albin Łuczkowski w czasie swojego pobytu w parafii pobudował plebanię założył i ogrodził cmentarz grzebalny. Od sierpnia 1997 roku opiekę duszpasterska nad parafią Mała Wieś sprawował ks. Marek Zacieski. W tym czasie wraz z parafianami ks. Proboszcz zakupił i zawiesił nowy dzwon „św. Maksymilian” o wadze 580 kg z napisem „Dla uczczenia 2000 lat chrześcijaństwa za Pontyfikatu Jana Pawła II .Parafianie Małej Wsi”. Zostało także zainstalowane elektroniczne urządzenie włączania dzwonu. W kościele zostały przebudowanie okna, zmieniona radiofonizacja, przebudowano prezbiterium. Prace zmierzają w kierunku usakralnienia świątyni.

W 2005 r. przebudowano front kościoła, na dachu świątyni wykonano nową więźbę i pokryto blachą miedzianą. W 2008 r. na dzwonnicy wykonano kopułę, i pokryto dzwonnicę blachą miedzianą. Od 2009 r. proboszczem parafii był ks. mgr Grzegorz Nowomiejski. W 2011 r. został w kościele na suficie namalowany obraz św. Jadwigi oraz zostały namalowane ornamenty na filarach w świątyni. W 2013 r. proboszczem parafii został ks. mgr Edward Kuzak. W 2013 r. w kościele zainstalowano cyfrowy rzutnik testów. W 2014 r. została położona kostka wokół kościoła i od ulicy do głównych drzwi świątyni. Wykopano 8 studzienek na odprowadzanie wody z rynien, położono zaprawę i pomalowano fundament kościoła, odnowiono i pomalowano front kościoła. Wsadzono kilkadziesiąt ozdobnych drzew wokół kościoła. W 2015 r. gruntownie odnowiono wszystkie ławki w kościele i dorobiono 8 ławek z oparciem. Dostosowano ławki do wnęk przy bocznych ścianach kościoła. Zakupiono materace ocieplające do ławek dorabianych, do ławek przy ścianach bocznych i do ławek w prezbiterium. W 2015 r. z racji 30-lecia powstania naszej parafii, a także z racji 10 r. śmierci Papieża Polaka na placu przy kościele wykonano podest z granitu i pomnik św. Jana Pawła II. Wykonano także figurę św. Maksymiliana.

14 i 15 marca 2016 r. po raz pierwszy w parafii Mała Wieś miało miejsce nawiedzenie Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Wspólnota parafialna chciała wyrazić wdzięczność Matce Bożej za błogosławiony czas peregrynacji i po tym historycznym dla naszej parafii wydarzeniu pozostawić trwały znak, który by przypominał, że Jasnogórska Pani przekroczyła skromne progi naszej świątyni, by umocnić naszą wiarę i wskazać nam drogę do Jej Syna. Ks. proboszcz Edward Kuzak zaproponował więc Parafianom, by wykonać dwa boczne ołtarze. Parafianie ten pomysł przyjęli z wielką radością i w krótkim czasie dzięki dużej ofiarności wielu Parafian do naszego kościoła w 2016 r. zostały wstawione dwa, wykonane z wielką starannością, piękne ołtarze. W jednym ołtarzu w Roku Miłosierdzia jest umieszczony obraz Jezusa Miłosiernego, a w drugim obraz św. Maksymiliana Kolbego patrona naszej parafii, który czynił wszystko, by ludzie całym sercem przylgnęli do Maryi i Jej zawierzali swoje życie.

Msze Święte:
Niedziela:
9:00, 11:00, 16:00
Dni Powszednie: 17:00 zimą, 18:00 latem

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.