Piastów: Kościół św. Michała Archanioła

Powstanie parafii św. Michała Archanioła związane jest z przybyciem do Piastowa w 1961 roku pierwszych księży ze Zgromadzenia Zakonnego Salwatorianów, założonego przez Sługę Bożego o. Franciszka Jordana. Początkowo centrum życia zakonnego i pracy duszpasterskiej była niewielka kaplica w wynajętym domu. Po 20 latach władze kościelne ustanowiły rektorat przy kaplicy domu zakonnego, a 31 października 1984 roku ks. kard. Józef Glemp erygował nową parafię.

W 1989 roku rozpoczęły się prace przy budowie kościoła. Dwa lata później odprawiano pierwszą Mszę św. w dolnej części obecnego kościoła. Kamień węgielny wznoszonego kościoła poświęcił 13 czerwca 1999 roku św. Jan Paweł II podczas Mszy św. na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Pracę duszpasterską w parafii wspierają Siostry Służebniczki Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, które do Piastowa przybyły w 1993 roku.

Powstanie parafii i początki budowy kościoła przypadały na okres panowania ustroju komunistycznego, który cechował się niechęcią do Kościoła Katolickiego. Przejawiało się to w utrudnianiu, a czasami wręcz uniemożliwianiu Kościołowi realizacji jego zadań. Budowa wspólnoty parafialnej i nowego kościoła wymagały więc od wiernych i ich duszpasterzy wiele poświęceń, ofiarności, cierpliwości, a czasami heroicznego zaangażowania. Zaowocowało to jednak silnym poczuciem przynależności do Kościoła i odpowiedzialności za swoją parafię, a także zżyciem z duszpasterzami.

Obecnie parafia liczy ok. 7200 wiernych. W dalszym ciągu trwa wykańczanie i wyposażanie kościoła. Centrum życia parafialnego stanowi codzienna Eucharystia, nabożeństwa, praca grup parafialnych, w tym Salwatorianów Świeckich, katecheza przygotowująca do sakramentów oraz katecheza prowadzona przez katechetów w przedszkolu i w szkołach znajdujących się na terenie parafii. Świętem parafii jest przypadający 29 września odpust ku czci św. Michała Archanioła, przedłużany tradycyjnym festynem rodzinnym „Michałki”.

Msze Święte:
Niedziela:
7:30, 9:30, 11:00 (z udziałem dzieci), 12:30, 18:00 (dla młodzieży)
Dni Powszednie: 7:30, 18:00

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.