Wmurowanie i poświęcenie aktu erekcyjnego pod budowę JRG w Raciążu

21 kwietnia 2023 roku odbył się uroczysty apel z okazji podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Raciążu, włączenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz przekazania samochodów i sprzętu pożarniczego w powiecie płońskim.

Funkcjonariusze PSP oraz strażacy ochotnicy z powiatu płońskiego zostali uroczyście przywitani przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Macieja Wąsika, który był obecny podczas uroczystości wraz z gen. brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem Komendantem Głównym PSP i st. bryg. Jarosławiem Piotrowskim Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim PSP.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Sekretarzowi Stanu Panu Maciejowi Wąsikowi przez dowódcę uroczystości st. kpt. Roberta Rudzińskiego. Przybyłych gości przywitał Komendant Powiatowy PSP w Płońsku bryg. Artur Czachowski.

Główną częścią uroczystości było podpisanie, poświęcenie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Raciążu. Z uwagi na wymiar historyczny uroczystości, wraz z aktem erekcyjnym złożony został:
– nośnik danych, zawierający skany dokumentów dotyczących budowy, zdjęcia z okresu poprzedzającego budowę oraz zdjęcia przedstawiające kolejne etapy realizacji inwestycji;
– informacje dotyczące organizacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku, imienny wykaz funkcjonariuszy i pracowników komendy oraz wykaz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu płońskiego.

Poświęcenia aktu erekcyjnego dokonał ks. mł. bryg. Jerzy Sieńkowski – Kapelan Mazowieckich Strażaków.

Uroczystego wmurowania aktu dokonali:
– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pan Maciej Wąsik,
– Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – gen. brygadier Andrzej Bartkowiak,
– Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Jarosław Piotrowski,
– Wicestarosta Płoński – Krzysztof Wrzesiński,
– Burmistrz Miasta Raciąż – Mariusz Godlewski,
– Wójt Gminy Raciąż – Zbigniew Sadowski,
– Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku – bryg. Artur Czachowski,
– Kapelan Mazowieckich Strażaków – ks. mł. bryg. Jerzy Sieńkowski.

Kolejną częścią uroczystości, która zapowiedziana została słowami: „Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, musi spełniać szereg wymogów z zakresu wyszkolenia i wyposażenia” – było wręczenie Decyzji Komendanta Głównego PSP o włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dla jednostek:
– Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołozębiu, gmina Sochocin;
– Ochotniczej Straży Pożarnej w Królewie, gmina Joniec;
– Ochotniczej Straży Pożarnej w Kroczewie, gmina Załuski;
– Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Radzikowie, gmina Czerwińsk nad Wisłą.

By w sposób profesjonalny realizować zadania stawiane przed strażą pożarną niezbędna jest ciągła modernizacja sprzętu pożarniczego. Od wielu lat korzystając ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, różnego rodzaju programów i dotacji rządowych oraz przy wsparciu jednostek samorządowych dokonywane są niezbędne zakupy nowoczesnego sprzętu pożarniczego.

Podczas uroczystości dokonano przekazania pojazdów oraz sprzętu pożarniczego jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z ternu powiatu płońskiego:
– Ochotnicza Straż Pożarna w Kaczorowach – otrzymała średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault;
– Ochotnicza Straż Pożarna w Raszewie Włościańskim – otrzymała lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Renault;
– Ochotnicza Straż Pożarna w Chociszewie – otrzymała przewoźny agregat prądotwórczy;
– Ochotnicza Straż Pożarna w Kołozębiu – otrzymała narzędzia hydrauliczne LUKAS;
– Ochotnicza Straż Pożarna w Jeżewie Wesel – otrzymała torbę medyczną PSP-R1.

Na zakończenie uroczystego apelu zaproszeni goście zabrali głos, składając życzenia i dziękując strażakom za ich poświęcenie oraz podkreślając, jak ważną rolę odgrywają ochotnicze straże pożarne w systemie bezpieczeństwa kraju.

Sekretarz Stanu Pan Maciej Wąsik również podziękował funkcjonariuszom i druhom za ich pracę, codzienne zaangażowanie. Podkreślił, że to strażacy ochotnicy są często pierwsi na miejscu zdarzenia, ratując życie i zdrowie ludzi. Zaznaczył, że czuje obowiązek finansowania działalności ochotniczych straży pożarnych oraz że trzeba o ten wielki ruch społeczny dbać.

Komendant Główny PSP zwracając się do zebranych na uroczystości powiedział: „Takich miejsc będzie więcej. I to jest wielka nadzieja i duma, że cały czas to pożarnictwo, ratownictwo Polskie nasze strażackie, rozwija się w sposób fenomenalny. (…). Dziękuję za każdy dzień w służbie moim funkcjonariuszom, dziękuję za każdy wyjazd, za każdą służbę szanowni druhowie.”

Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Piotrowski w imieniu własnym i strażaków z Mazowsza serdecznie podziękował Panu Maciejowi Wąsikowi oraz gen. brygadierowi Andrzejowi Bartkowiakowi za wsparcie, jakie otrzymuje mazowiecka straż, które pozwala na budowę i modernizację Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych, a także doposażenie w nowocześniejszy sprzęt pożarniczy, dzięki czemu jesteśmy w stanie zagwarantować większe bezpieczeństwo mieszkańców województwa mazowieckiego, jak również większe poczucie bezpieczeństwa dla strażaków w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych. Pogratulował również strażakom dołączenia do KSRG, nowego wyposażenia jednostek w sprzęt i samochody pożarnicze oraz podziękował podkreślając, że docenia ich codzienną, często niebezpieczną pracę i zaangażowanie w rozwój pożarnictwa na Mazowszu.

W wydarzeniu udział wzięli, m.in.:

– Pan Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
– gen. brygadier Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
– st. bryg. Jarosław Piotrowski – Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
– Pan Jacek Sokołowski – Radca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
– bryg. Artur Czachowski Komendant Powiatowy PSP w Płońsku,
– przedstawiciele władz samorządowych,
– delegacje OSP z terenu powiatu płońskiego,
– lokalna społeczność.

Opracowanie: sekc. Katarzyna Urbanowska – Oficer prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
Zdjęcia: bryg. Janusz Majewski – Komenda Powiatowa PSP w Płońsku.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.